Hopp til innhold

Oslo kommune sier opp kontrakten med Veireno

Oslo kommune avslutter forholdet med Veireno, bekrefter Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse. – Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sier han.

Veireno har ikke lenger penger til å betale sine ansatte og Oslo kommune må overta søppelinnhenting.

KOMMUNEN TAR OVER: Byrådsleder Raymond Johansen sa på pressekonferansen på Rådhuset søndag at Veireno trolig slås konkurs mandag. Oslo kommune tar over søppelhåndteringen i byen.

Veireno slår seg trolig konkurs allerede mandag. Oslo kommune tar selv over avfallshåndteringen i hovedstaden.

–​ Et lite, uerfarent selskap fikk avfallshåndteringen i Oslo. Det har aldri vært gjort før. Med en slik løsning la de alle eggene i en kurv. Vi kan ikke tillate at kommunen stiller seg i en slik situasjon, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Avtalen ble inngått før vi overtok. Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sier han på pressekonferansen.

Tar over utstyr og ansatte

Helt siden oktober i fjor, da Veireno overtok avfallshentingen i hovedstaden, har både søppel og problemer tårnet seg opp for Oslo kommune.

– Byrådet har vurdert å si opp hele eller deler av kontrakten lenge. Inntil nylig var det rent juridiske umulig, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

– For tre uker siden endret det seg. Da kom det frem at det hadde forekommet en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50. Da ble det helt tydelig at vi hadde grunnlag for heving. Veireno måtte bort. Spørsmålet var hvordan, sier Berg.

Ifølge Arbeidstilsynet har Veireno begått grove brudd på arbeidsmiljøloven, i et forsøk på hente inn etterslepet. Forrige uke valgte de derfor å anmelde selskapet, noe som førte til at Miljøbyråden uttalte at hun ble fly forbannet på Veireno.

Denne uken varslet Veireno om at selskapet var i en kritisk økonomisk situasjon. For å unngå stans i søppelhentingen, tar derfor kommunen over.

Kommunen tar over både utstyret, kontrakter på renovasjonsbiler og de ansatte i Veireno. De vil i tillegg leie inn fem til ti ekstra renovasjonsbiler.

Byrådet kommer ikke til å sette avfallshåndteringen ut på anbud i denne perioden.

Tar over 170 ansatte

Oslo kommune tar nå over arbeidsgiveransvaret for 170 renovatører. Veireno opererte med 89 renovatører da de fikk anbudet høsten 2015.

I notatet om virksomhetsoverdragelse står det:

«Kommunen overtar en forpliktelse overfor de ansatte til å utbetale opparbeidet skyldig lønn for januar og deler av februar som Veireno (VR) ikke har midler til å betale. I forholdet til VR gjøres dette opp ved at kommunen dekker utgiften til lønn (motregner) i vederlag kommunen allerede skylder VR for utførte tjenester.»

«Kommunen får dekket sine krav på dagmulkter og ekstrakostnader i henhold til avfallsinnsamlingsavtalen med VR gjennom motregning mot vederlag som kommunen skylder VR for utførte tjenester.»

De ansatte i Veireno har allerede vært i møte med direktøren i Renovasjonsetaten.

– Vi må se nærmere på rutene. Kan de være for lange? Da må vi justere. Vi må gjøre den type gjennomgang. Vi kommer også til å se mer på andre elementer i organisasjonen. Alt dette skal virke fra i morgen, sier direktør Arild Sundberg.

Veireno beklager

Jonny Enger i Veireno

Sjef i Veireno, Jonny Enger, beklager situasjonen som har vært i Oslo siden selskapet hans tok over søppelhåndteringen.

Foto: VT Gruppen

Veireno-sjef Jonny Enger beklager den mangelfulle avfallshåndteringen og sier i en pressemelding at han håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet.

Ifølge pressemeldingen er Enger glad for løsningen som nå er kommet i stand med Oslo kommune.

– Denne saken har vært vanskelig og krevende og følgelig noe jeg gjerne skulle vært foruten. Vi ønsker Oslo kommune og Renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der, skriver Enger.

Veireno også ut på Romerike og i Vestfold

Veireno har også hatt ansvaret for søppelhentingen i deler av Skedsmo og Nittedal på Romerike og deler av Vestfold. Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) tar nå over syv biler og 13 sjåfører, ifølge Romerikes Blad. De garanterer for lønn og fortsatt arbeidkontrakt. ROAF vil drifte søppelhåndteringen midlertidig, og i motsetning til i Oslo er det usikkert hva den permantente løsningen blir.

Avfallsselskapet i Vestfold, Vesar, skriver i en pressemelding i kveld at det ikke har konsekvenser for søppelhåndteringen i fylket dersom Veireno går konkurs. Vesar går inn og sikrer driften.