Hopp til innhold

Oslo katolske bispedømme tapte ankesaken mot staten

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i ankesaken mot Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av 40 millioner kroner i statstilskudd.

St. Olavs kirke, Oslo

Fylkesmannen har krevd 40,6 millioner kroner tilbakebetalt, men bispedømmet gikk til søksmål for å få dette erklært ugyldig. Den saken tapte de i lagmannsretten.

Foto: Hans Erik Weiby

– Vi er skuffet over dommen. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig og vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier bispedømmets advokat Anders Ryssdal til Katolsk.no.

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011–2015 er ugyldige.

Slik dommen fra lagmannsretten står nå, er Oslo katolske bispedømme dømt til å betale disse pengene tilbake.

Bispedømmet dømmes også til å betale sakskostnadene på drøyt 300.000 kroner som staten har hatt under behandlingen i lagmannsretten.

– Det gikk ikke slik vi hadde håpet. Vi mener fortsatt at vi har en god sak og vil bruke tiden fremover til å studere dommen nøye, sier Ryssdal til NRK.

Advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind.

Bispedømmets advokat, Anders Ryssdal.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

«Katolsk-klingende etternavn»

Ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingende etternavn» justerte bispedømmet opp medlemsregisteret og krevde statsstøtte for et stadig økende antall medlemmer.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.

Oslo Katolske Bispedømme fikk i fjor en foretaksstraff på 1 million kroner for medlemsjukset, men bispedømmet nektet å godta boten. Dermed tok påtalemyndigheten saken til retten.

De ba opprinnelig om 5 millioner kroner i foretaksstraff og halvannet års fengsel for den daglige lederen, hvorav seks måneder betinget.

Resultatet ble imidlertid langt lavere bot og frifinnelse for den daglige lederen.

Bispedømmet måtte likevel ut med 2 millioner kroner i foretaksstraff. Denne dommen ble ikke anket.

Politiet bærer ut beslag

Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Oslo Katolske Bispedømme 26. februar 2015.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix