Oslo katolske bispedømme i retten

Tidligere daglig leder i Oslo katolske bispedømme må i dag møte i retten, tiltalt for grovt bedrageri. Saken kom opp i februar 2015. OKB skal i flere år ha registrert nye medlemmer uten samtykke, som de fikk flere millioner kroner for i statsstøtte.