Oslo katolske bispedømme dømt

Oslo katolske bispedømme er i Oslo tingrett dømt til en foretaksbot på 2 millioner kroner for grovt bedrageri. Den daglige lederen er frifunnet.