Oslo kan få hurtigdomstol

Hensikten er å få enklere saker avgjort raskere. Målet er at det skal maksimalt tre dager fra politiet begynner å jobbe med saken til den er ferdig behandlet i retten.

Geir Engebretsen

Geir Engebretsen, sorenskriver i Oslo, mener at hurtigdomstolen kan løse mange mindre narkotikasaker der mennesker med svak tilknytning til Norge er tiltalt.

Foto: Erik Engen / NRK

Det er saker med et enkelt bevisbilde som kan avgjøres på en så rask måte, for eksempel at en person er tatt på fersken eller har tilstått.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

Anders anundsen.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

– I mange sånne saker forsvinner de vi vil ha tak i mellom pågripelse og domstolprøving. I mange tilfeller er dette mennesker med utenlandsk opprinnelse og uten fast bopæl, sier Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister til NRK.

Mindre bruk av varetekt

Forslaget kommer opprinnelig fra sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo og har allerede fått bred støtte fra Domstoladministrasjonen og Advokatforeningen, skriver VG som først omtalte saken.

– Vi tenker dette som et hurtigspor innenfor de ordinære domstolene. Det er ikke en B-klasse-domstol. Det er de samme reglene og de samme rettssikkerhetsgarantiene som skal gjelde, sier Geir Engebretsen, sorenskriver i Oslo.

Han sier at en raskere behandling gjør at Norge kan bruke mindre varetekt.

– Og Norge er jo kritisert for høy grad av varetekt, sier Geir Engebretsen til NRK.

Forslaget sendes ut på høring i dag og tanken er at det i 2016 kan innføres en prøveordning med hurtigdomstol i Oslo tingrett.

– Forutsetningen er selfølgelig at rettsikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Det er derfor vi sender den ut på en bred høring, sier Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister.

Oslo er valgt fordi det er stedet med flest av de sakene som egner seg til hurtigbehandling. I tillegg har tingretten i Oslo kapasitet til å gå i turnus.