Oslo kan få hovedbrannstasjon på Bryn

Bryn brannstasjon bør bli Oslos nye hovedbrannstasjon når Hammersborg legges ned, ifølge brannsjefen. Tollbukaia bør bli sentrums- og havnestasjon.

Brannutrykning på Bryn brannstasjon

ALARMEN GÅR: I framtida kan det bli flere utrykninger fra Bryn brannstasjon i Tvetenveien. Bryn er brannsjefens favoritt som ny hovedbrannstasjon.

Foto: Olav Juven / NRK

Når dagens hovedbrannstasjon på Hammersborg blir lagt ned, er brannstasjonen mellom motorveien på Helsfyr og E6 på Bryn brannsjefens klare førstevalg som hovedkvarter for byens brannvesen.

– På Bryn kan vi innfri de beredskapsmessige kravene vi mener hører til en moderne, framtidsrettet hovedbrannstasjon, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo.

Komme raskt til folk

Det er nok plass til en stor brannstasjon på Bryn, og selv om Bryn ligger lenger unna bykjernen enn dagens hovedbrannstasjon, er det nær Ring 3.

Jon Myroldhaug

Jon Myroldhaug, brannsjef.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er også nær de andre hovedveiene i byen, og vi kan komme oss raskt til områdene der folk bor, sier Jon Myroldhaug.

Hovedbrannstasjonen på Hammersborg er fra 1941 og i så dårlig forfatning at Oslo kommune lenge har lurt på om stasjonen bør totalrehabiliteres eller rett og slett flyttes.

– Oslo by er i sterk vekst. Det må også gjelde brannberedskapen. Dagens hovedbrannstasjon er nedslitt, og den vil komme innenfor sikkerhetssonen til det framtidige regjeringskvartalet.

To forskjellige alternativer

Da det viste seg at brannstasjonen etter alt å dømme kommer i konflikt med planene for nytt regjeringskvartal, ble det satt i gang utredning av alternative tomter.

Det er to hovedalternativer. Det ene er å bygge ny hovedbrannstasjon på Securitastomta i Urtegata på Grønland. Det andre er hovedkvarter på Bryn og en kombinert sentrums- og havnestasjon på Tollbukaia, altså foran Oslo Børs mellom Havnelageret og Operaen.

– I tillegg til Bryn ønsker vi oss en mindre sentrumsstasjon så nær sjøen som mulig. På sjøen må vi ha beredskap for akutt forurensing og redningsdykking. I tillegg er det stor aktivitet i havneområdene i Oslo.

Ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny sentrumsstasjon på Tollbukaia er kostnadsberegnet til rundt 700 millioner kroner. Brannsjefen mener det er realistisk at en ny hovedbrannstasjon er på plass i 2022.

Bryn brannstasjon

Dagens brannstasjon på Bryn.

Foto: Olav Juven / NRK
Securitastomta, Urtegata 9

Også Securitastomta på Grønland blir trukket fram som mulig ny hovedbrannstasjon.

Foto: Olav Juven / NRK
Tollbukaia

Hvis hovedbrannstasjonen blir flyttet ut av Oslo sentrum, mener utredningen at Tollbukaia bør bli ny sentrums- og havnestasjon.

Foto: Olav Juven / NRK