Oslo kan få bommer innenfor bomringen

Rushtidsavgift og økte takster i bomringen er bare starten for hovedstadsbilistene. Nå skal det også utredes nye bomstasjoner inne i Oslo by.

Bomring i Oslo

NYE BOMSTASJONER I OSLO: Det er ikke bare de som kjører inn i Oslo som skal være med på betale for Oslopakke 3. Den reviderte avtalen som ble signert denne uken legger opp til at det også kan komme nye bomstasjoner i Oslo sentrum.

Foto: Kaja Figenschou / NRK

– Innenfor dagens bomring er det tusenvis av bilister som ikke betaler bompenger, og det riktig at disse også blir med på spleiselaget, sier leder av samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz fra Venstre.

Mandag la hun og de andre Oslopakke 3-forhandlerne fra Akershus og Oslo fram avtalen som bestemmer hva det skal koste å kjøre bil gjennom bomringen rundt Oslo. Det blir et stort hopp i prisen og ekstra dyrt i rushtid og med dieselbiler. Enda dyrere blir det for Akershus-pendlerne når nye bomsnitt på bygrensa står klare i 2018.

Men nå skal det også utredes nye bommer inne i hovedstaden hvor det har vært gratis å kjøre til nå. Det bekrefter miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne.

Lan Marie Berg

Søndag kveld ble det enighet om en revidert Oslopakke 3-avtale.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Nå er det mulig å kjøre ganske mye rundt i byen uten at man betaler noe gjennom bomringen. For oss er det viktig at man både bruker bompengene til å regulere trafikken inne i byen, men også som en del av det spleiselaget som Oslopakke 3 er.

Usikkert hvor mye det vil koste

Akkurat hvor i Oslo bommene skal stå blir det nå opp til Oslopakke 3-sekretariatet å vurdere, før saken legges fram for politisk behandling til våren 2017.

Samlet skal inntektene fra ekstra bommer, inklusiv suppleringssnittene på bygrensa, bringe inn minimum 25 milliarder kroner fram til 2036, går det fram av Oslopakke 3-avtalen. Hva det vil si for bilistenes lommebok er ikke klart.

Solveig Schytz

Leder av samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz fra Venstre.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er mye penger. Utredningen som kommer neste år vil vise hvordan et oppsett av bomstasjoner kan se ut. Deretter må vi se hvor mye det vil koste med passeringer, sier Solveig Schytz fra Venstre.

Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo mener en ny plassering av bommene kan virke mer effektivt på trafikken.

– Tidligere satte man bomstasjoner der det var plass til dem. Men med ny teknologi har vi mulighet til å sette dem der hvor de vil fungere best. Vi ønsker å sette opp bomstasjoner på en måte som vil regulere trafikken på best mulig måte, men også slik at flere skal være med å betale for avtalen, sier Berg.