Oslo kan bli tørrlagt på få timer

Hovedstaden er helt avhengig av vanntilførselen fra Maridalsvannet.

Maridalsvannet

Maridalsvannet

Foto: Nilsen, Heidi B. / SCANPIX

Oslo blir tørrlagt etter fire til fem timer dersom Maridalsvannet blir satt ut av spill.

En alternativ vannkilde er ikke klar før om mange år.

Alvorlig forurensing

Giardia-parasitten

Giardia-parasitt

Foto: AP Photo/News Ltd / AP

Parasittsmitten i drikkevannet har vist hvor sårbar Oslos vannforsyning er.

Skulle det skje en så alvorlig forurensning at vannet fra Maridalsvannet ikke kan brukes selv etter koking av annet, vil store deler av Oslo være uten drikkevann etter fire til fem timer.

Den totale avhengigheten av Maridalsvannet har bekymret vannverksfolk og politikere i en årrekke, både av frykt for forurensning og tørke.

Alternativ vannkilde

Helt siden tørkesommeren 1995 har det vært lett etter en alternativ vannkilde med kapasitet til å forsyne hele byen.

Etter mange utredninger vedtok bystyret først i 2005 at alternativet skal være Langlivassdraget i Sørkedalen, med mulighet til å koble til også Holsfjorden i Buskerud en gang i framtida.

Oslo har i dag to reservevassdrag: Langlia og Alunsjøen. Men disse kan bare gi vann til deler av Oslos befolkning i en svært begrenset tidsperiode.

Renseanlegg i Oslo
Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Overføringsledning

Det skal bygges en overføringsledning fra Langlia til nye Oset renseanlegg i Maridalen, og det vil sikre byen vann i tre måneder selv med Maridalsvannet utkoblet.

Men prosjektet er fortsatt bare i planleggingsfasen og må konsekvensutredes før byggearbeidene kan starte.

Vann- og avløpsetaten kan ikke si når byens befolkning kan ha Langliavann i springen, annet enn at det vil ta mange år.

- Ikke bekymret

Direktør Finn Johansen i vann og avløpsetaten er ikke bekymret, selvom det vil ta flere år før Oslos alternative hovedvannkilde vil stå klar:

- Maridalsvannet er en veldig stabil og solid vannkilde. Vi har kommet til at Oslo bør ha en reservevannkilde, det planlegger vi etter. Det er ingen dramatikk i det, sier Johansen.

Han sier at det vil ta rundt fem år før en reservekilde er på plass, og ser ingen grunn til å påskynde prosessen.