Oslo Høyre vil slå kloa i naboene

Bærum, Nittedal, Lørenskog, Oppegård og Nesodden bør slå seg sammen med Oslo. Det er ifølge Oslo Høyre det opplagte svaret på både kommune- og regionreformen.

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

VIL STYRE FLERE HERFRA: Oslo og nabokommunene er ett felles bolig- og arbeidsmarked der innbyggerne lever livene sine uavhengig av kommunegrenser, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det vil gi bedre tjenester til innbyggerne i kommunene våre og gi en bedre og mer koordinert utbygging av kollektivtransport og boliger i fremtiden, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Høyre-toppen trekker også fram skole som eksempel. Dersom Oslo og de nærmeste naboene blir samme kommune og samme fylke, vil man kunne se hele skoleløpet fra grunnskole til videregående skole i sammenheng, påpeker han.

Fra Halden til Hallingdal

Brannfakkelen fra Oslo Høyre kommer i en situasjon der fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler en kommunereform med storkommuner på Øvre og Nedre Romerike og i Follo, mens Nittedal og Nesodden blir innlemmet i Oslo.

Samtidig ønsker Akershus å ha med Oslo i en ny region Viken sammen med Østfold og Buskerud, noe et samlet politisk miljø i Oslo blankt avviser.

– Det mener jeg er den dårligste løsningen som er lansert så langt. En slik region vil strekke seg fra Halden til Hallingdal og vil ikke være et svar på de utfordringene Oslo og nabokommunene har.

Laster kart, vennligst vent...

900 000 INNBYGGERE: Oslo, Bærum, Nittedal, Lørenskog, Oppegård og Nesodden, som Oslo Høyre vil slå sammen, hadde ved utgangen av tredje kvartal 896 038 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Må skjære gjennom

Men det er vel helt usannsynlig at nabokommunene vil slå seg sammen med Oslo uten tvang?

– Nå skal Stortinget diskutere både de fremtidige regionene og det fremtidige kommunekartet. Da håper jeg Stortinget er villig til å skære gjennom og si at Oslo og de nabokommunene bør slå seg sammen av hensyn til tjenestetilbudet til innbyggerne, sier Eirik Lae Solberg.

Lisbeth Hammer Krog (H)

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Foto: Bærum kommune

– Skivebom

Ordførerne i kommunene Oslo Høyre vil slå kloa, fnyser av forslaget.

– Dette er skivebom, sier Bærums-ordfører og partifelle av Eirik Lae Solberg, Lisbeth Hammer Krogh (H)

– Jeg tror dette utspillet henger sammen med at de er ganske ubekvemme om dagen med tanke på at Oslo sier nei, nei og atter nei når vi andre banker på for et regionsamarbeid.

For Bærum å bli en bydel i Oslo er ikke aktuelt.

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H)

– Jeg mener at Oslo Høyre her drar en kanin opp av hatten for å avlede oppmerksomheten fra det viktigste spørsmålet. Det er hvordan vi skal få skapt en velfungerende region i hovedstadsområdet, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

– Vi ønsker ikke at Nesodden skal være en bydel i Oslo, men vi synes det er en stor fordel hvis Oslo går med i en region sammen med Akershus, sier ordfører Nina Sandberg (Ap).

Dette er en desperat unnamanøver i forhold til en regionreform de ikke vil være med på. ... Jeg er ikke lettflørta.

Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap)

Oppegård allerede opptatt

Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H) sier at utspillet kommer altfor sent og at en sammenslåing mellom Oslo og Oppegård allerede er utredet og enstemmig avvist av kommunestyret.

– Vi er allerede i en prosess med en sammenslåing med Ski og etablering av Nordre Follo kommune, sier Sjøvold.