Oslo Hospital øyner håp

Oslo Hospital kan få en spesialavtale som kan redde driften. Helse Sør-Øst trenger plasser til pasienter med sammensatte lidelser.

Oslo Hospital legges ned

Oslo Hospital kan få en spesialavtale med Helse Sør-Øst om fortsatt drift.

Foto: www.oslo-hospital.no

Det psykiatriske sykehuset Oslo Hospital står i fare for å måtte legge ned driften etter at det i november tapte anbudskonkurransen som Helse Sør-Øst utlyste.

Nå har det likevel dukket opp en mulighet for fortsatt drift ved Oslo Hospital. Helse Sør-Øst har tatt kontakt for å drøfte muligheten for noe som omtales som en separat anskaffelse, skriver Vårt Land .

Kan ramme pasienter

Etter at anbudsrunden er avsluttet, har ledelsen i Helse Sør-Øst sett at de inngåtte avtalene kan føre til lavere kapasitet for enkelte pasientgrupper i Oslo. Dette kan spesielt ramme pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter som har behov for behandling i et mer skjermet behandlingsnivå.

Fortsatt skeptiske

– Vi er veldig spente og kommer til å fortsette å kjempe for de døgnplassene vi har, sier leder for aksjonsgruppen for videre drift på Oslo Hospital, Tonje Østvold Byhre,

– Før vi har en signert og klar avtale med Helse Sør-Øst så tar vi ikke noe for gitt, avslutter hun.