Oslo Hospital legges ned

Landets eldste psykiatriske sykehus legges ned, etter å ha mistet avtalen de har hatt med Helse Sør-Øst.

Oslo Hospital legges ned

Oslo Hospital og dets 700 årige lange historie i Oslo legges ned.

Foto: www.oslo-hospital.no

Hospitalet som ligger i Ekebergveien 1 i Gamlebyen, er landets eldste og har fungert som sykehus siden 1538.

Tar hånd om krevende pasienter

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen ( Krf)

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF), mener det er skammelig at Oslo Hospital nå legges ned.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Krf- politikeren Hans Olav Syversen mener det er uforståelig fra Helse Sør- Øst sin side å legge ned sykehuset som tar hånd om en veldig krevende pasientgruppe.

– Helse Sør-Øst gjør dette uten å beskrive hvor disse plassene eventuelt skal etableres, eller om det blir like gode plasser for de som ikke lenger skal få dette tilbudet, sier Syversen.

Selv om Oslo Hospital har 31 sengeplasser som kan flyttes til andre institusjoner, mener Syversen det er viktig å ta hensyn til at pasientgruppen har helt særskilte behov, og at Oslo Hospital har brukt lang tid på å bygge opp et tilbud som gir pasientene den forutsigbarheten og kontinuiteten de trenger.

Ber helseministeren gripe inn

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (AP) bes gripe inn i nedleggelsen av Oslo Hospital.

– Dette anbudshysteriet som Helse Sør- Øst driver med, ødelegger for institusjoner på psykiatri. Det er skammelig, sier Syversen.

Han ber nå helseminister, Anne Grete Strøm-Erichsen (AP) om å gripe inn.

– Jeg lurer på om hun fortsatt har tenkt til å sitte og se på at Helse Sør-Øst legger ned flere institusjoner, samtidig som køen for pasienter som trenger behandlig for rus og psykiske problemer stadig vokser, forteller Syversen.

Føler med de ansatte

I dag har sykehuset 100 ansatte som mister jobbene sine når Oslo hospital legges ned, og skjønner godt den fortvilelsen de ansatte føler overfor dette.

– Helt utrolig at denne konsekvensen medfører at et meget godt fagtilbud rives opp. Jeg håper selvfølgelig at de ansatte får seg jobb et annet sted, sier Syversen.

Videre vil ikke Syversen mene noe om hvor pasientene nå passer inn, men håper at helseministeren griper inn og viser politisk mot.

– De rød-grønne snakker om at de ikke skal ha "bestemor" ut på anbud, men når det gjelder pasienter med psykiske lidelser, eller rusproblemer, virker det som fritt fram for hva det enn nå skal være for tiden. Nå må politisk ledelse selv ta ansvar, i stedet for å gjemme seg bak Helse Sør-Øst hele tiden.

Hva som vil skje med den spesielle kompetansen Oslo Hospital sitter med, gjenstår som et viktig spørsmål. For Syversen virker det som om andre har vunnet på helt feil kriterier.

– Det er trist at et fungerende tilbud blir lagt ned, og at man da ikke har noe å sette i stedet, den dagen Oslo hospital stenger dørene, avslutter Syversen.