Oslo Hospital er reddet

Hospitalet blir likevel ikke nedlagt etter at det psykiatriske sykehuset har inngått en avtale med Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Oslo Hospital legges ned
Foto: www.oslo-hospital.no

Helse Sør-Øst støtter avtalen ved å betale for dagens drift fram til 1. mai 2011.

Full drift

Det vil dermed være full drift av sykehuset fram til denne datoen. Etterpå er planen at Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus AS skal overtas av Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 1. mai.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og lokalsykehusansvar for befolkning i Oslo.

Ikke ideelt

Styreleder ved Oslo Hospital Michael Tetzschner er fornøyd med avtalen:

– Vi er glad for at være anstrengelser har nådd helt til mål. Selv om partene kanskje kunne ønske seg mer ideelle løsninger, så kan vi konstatere at Oslo hospital vil bestå, både som stiftelse og som sykehus i bygget.