Oslo har lavest sykefravær

Folk i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand blir oftest sykemeldt av lege, viser tall fra NAV. Sykefraværet har vært stabilt det siste året, og Oslo er fylket med lavest sykefravær. Høyest legemeldt fravær har ansatte i helse- og sosialtjenester.