Hopp til innhold

Oslo fraråder portforbud, men sier ikke blankt nei

Oslo bystyre fraråder portforbud. Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG er mer imot enn sitt eget byråd. Men de vil fortsatt ikke si absolutt nei.

Tomme gater i Oslo

TOMME GATER: Etter at det muterte viruset førte til den strengeste nedstengningen siden mars 2020, er det nesten folketomt på Karl Johan selv uten portforbud.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Kommune-Norge er sterkt kritisk til regjeringens forslag om portforbud. Både KS og Bergen sier tvert nei.

I Oslo har det skjedd mye under bystyrets hastebehandling av høringsuttalelsen siden NRK først publiserte denne saken tirsdag.

Da mente byrådet at det å nekte befolkningen å bevege seg utendørs under koronapandemien kan være en siste utvei.

I forslaget til uttalelse skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) riktignok:

– Svært kritisk

– Oslo kommune er svært kritisk til å bruke portforbud som virkemiddel under pandemien.

– Kombinasjonen av strenge smitteverntiltak og god etterlevelse vil være tilstrekkelig for å begrense og slå ned smitte.

Men Johansen legger til:

– Et portforbud kan i utgangspunktet være aktuelt dersom befolkningen ikke følger smitteverntiltakene og vi samtidig har ukontrollert spredning i befolkningen.

– I tillegg bør alle andre tiltak være prøvd. Inkludert stengte grenser og nedstenging av virksomheter som bidrar til kontakt og mobilitet i befolkningen.

Byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse om koronasituasjonen i hovedstaden torsdag ettermiddag.

KRITISK TIL PORTFORBUD: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Foto: Anders Fehn

Oslo bystyre behandlet saken onsdag kveld. I bystyrets finansutvalg onsdag ettermiddag ble det klart at Høyre og KrF støtter byrådets forslag, som dermed lå an til å få flertall.

Venstre, Frp, FNB, Senterpartiet og Rødt sier klart nei.

– Den norske befolkningen har gjort enorme offer og heroiske bidrag i kampen mot den pågående koronapandemien, sier Lars Petter Solås (Frp).

– Det er derfor både alvorlig og oppsiktsvekkende å foreslå portforbud. Det er den mest omfattende og totale mistillit myndighetene kan vise sin egen befolkning, sier han.

Fraråder portforbud

Men så fikk SV kalde føtter. Partiet er ikke bare svært kritisk. De fraråder bruken av portforbud.

Gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll bekreftet overfor NRK at det betyr at portforbud heller ikke skal kunne brukes som siste utvei.

– Vi mener at det er unorsk løsning som ikke bygger opp under demokrati og tillit. Vi frykter at det vil senke terskelen for portforbud som virkemiddel, sa Holmås Eidsvoll rett før bystyremøtet startet klokka 15.

Også byrådspartiet MDG telte på knappen, ifølge gruppeleder Sirin Hellvin Stav.

Og i bystyret gikk alle tre byrådspartier inn for å fraråde portforbud.

Ikke absolutt nei

Betyr det et utvetydig nei til å la staten lage en lovhjemmel som åpner for portforbud?

Nei, ifølge Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen.

– Det denne debatten slår fast, er at det ikke er noen her som er for portforbud. Vi fraråder portforbud på det sterkeste.

– Men dersom situasjonen en eller annen gang skulle tilsi det, er dette absolutt siste utvei, sa Jacobsen under debatten.

Bystyret ber regjeringen begrense et eventuelt portforbud til sju dager, etter forslag fra Høyre.

21 dager

Regjeringen sendte lovforslaget om portforbud ut på høring 8. januar. Ifølge forslaget vil folk kunne bli pålagt å holde seg innendørs i 21 dager.

– Fordi et portforbud er meget inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon hvor andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Vi er ikke der i dag, sa justisminister Monica Mæland da.

Regjeringen ba om innspill med frist 31. januar.

Portrettbilde av Monica Mæland foran en vegg med Justisdepartementets logo

HØRING: Monica Mæland ber om innspill til regjeringens forslag om hvordan et eventuelt portforbud skal fungere i Norge.

Foto: Rolf Petter Olaisen

KS sier nei

KS sier tvert nei til et så drastisk tiltak. Hovedstyret i kommunenes organisasjon behandlet saken fredag.

– Et portforbud vil være svært inngripende for landets innbyggere. Det vil utfordre menneskerettighetene og få store konsekvenser, sier styreleder Bjørn Arild Gram til NRK.

– Et godt fungerende smittevernregime må være basert på tillit. Et portforbud vil oppfattes som tvang, og er ikke forenlig med den høye tilliten lokale myndigheter har i Norge, sier Gram.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

NEI TIL PORTFORBUD: Styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Skulle det likevel bli åpnet for portforbud, mener KS at det ikke kan innføres før berørte kommuner er tatt med på råd.

– Begrenset effekt

I Bergen sier byrådet nei til portforbud.

– Portforbud er et ekstremt inngripende tiltak. Byrådet mener at et portforbud er et unødvendig kraftig virkemiddel, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Beate Husa

NEI TIL PORTFORBUD: Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF).

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Portforbud vil ha relativt begrenset effekt på toppen av andre smittereduserende tiltak, slik som eksempelvis besøksforbud og hjemmekontorpåbud, sier Husa

Bergen bystyre behandler saken onsdag. Ifølge BT er det flertall mot portforbud.