Hopp til innhold

Skal ringe 2000 med spørsmål om trygghet

«Hvor trygg føler du deg?» Det er spørsmålet Oslo kommune skal stille 2000 innbyggere, for å lage en ny trygghetsindeks over belastede områder i hovedstaden.

Nytt ran i Oslo

Her leter politiet etter fire gjerningspersoner i området rundt Bergkrystallen T-bane, etter at en ung man ble ranet og overfalt på kvelden 7. november. Kommunen har som mål at også dette området, sammen med resten av Oslo, skal bli en del av den nye trygghetsindeksen i løpet av neste år.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

guri melby smiler

Samferdsel- og miljøbyråd i Oslo, Guri Melby (V).

Foto: Siv Sandvik / NRK

Folk blir spurt om de føler seg trygge i nabolaget sitt, om de opplever det som fint å bo der de bor og om de har blitt utsatt for uheldige hendelser det siste året.

Samferdsel- og miljøbyråd i Oslo, Guri Melby (V)

Bor du i bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen, Gamle Oslo eller Frogner kan det hende du får en telefon fra kommunen i dag.

2000 personer fra de fire bydelene er plukket ut til å svare på en rekke spørsmål om hvor trygge de føler seg i Oslo.

Svarene fra undersøkelsen skal gi kommunen og politiet en pekepinn på hvor og hvorfor folk føler seg utrygge i hovedstaden.

– For eksempel så får man vite hvor man skal sette inn patruljer, men også hvor man trenger tiltak som belysning og orden i gater og parker, sier samferdsel- og miljøbyråd i Oslo, Guri Melby (V) til NRK.

Når alle svarene er innhentet samles de i en såkalt trygghetsindeks, og resultatet blir presentert på et møte på Grønland politistasjon 22. november.

I midten av desember skal indeksen være helt klar.

Mal fra København

Louise Damløv

Journalist i Danmarks Radio, Louise Damløv.

Foto: Carsten Machholt / DR

Trygghetsindeksen er basert på et prosjekt fra København, som startet i 2009. Og tallene fra de siste årene viser at folk føler seg tryggere nå enn da prosjektet startet.

I 2009 svarte 22 prosent av borgerne at de følte seg utrygge, mens prosenten i dag er nede på 17,5.

– Følelsen av trygghet har steget i København siden de startet med denne trygghetsindeksen, sier journalist i Danmarks Radio, Louise Damløv.

Hun sier at tilbakemeldingene fra innbyggerne over hvor trygge de føler seg vises igjen i tallet på anmeldelser.

Folk blir spurt om de føler seg trygge i nabolaget sitt, om de opplever det som fint å bo der de bor og om de har blitt utsatt for uheldige hendelser det siste året.

Samferdsel- og miljøbyråd i Oslo, Guri Melby (V)

Særlig fem områder i København er regnet som utrygge, og undersøkelsen blir brukt både av kommunen og politiet til å finne ut hvor og hvilke tiltak de skal sette i gang for å få folk til å føle seg tryggere i sitt eget nabolag.

Ifølge journalisten bruker det danske politiet indeksen også til å se om de gjør nok, etter at de har tatt grep i belastede områder.

Lanserer «krimkart» over Oslo

På torsdag denne uken lanserer kommunen og politiet et kart der 41 000 straffesaker fra det siste året i de fire forskjellige bydelene som er med i pilotprosjektet i Oslo er plottet inn.

Selv om det ikke er ventet at kartet har store overraskelser å by på, tror kommunen det blir nyttig sett i lys av tilbakemeldingene fra innbyggerne.

– Spørreundersøkelsen vil bli viktig for å supplere dette kartet og gi et bilde av hva innbyggerne opplever i byen vår, sier Melby.

– Med tanke på ransbølgen den siste tiden er det kanskje særlig viktig at vi får mer kunnskap om hva som foregår i boligområdene utenfor sentrum, slik at politiet også kan være til stede i andre deler av Oslo.

40 prosent av kriminaliteten i Oslo skjer i området til Grønland politistasjon, som blant annet dekker Grønland, Karl Johan, Grünerløkka, Torshov og Sagene.

TNS Gallup skal utføre undersøkelsen, og til neste år håper kommunen å inkludere alle Oslos 15 bydeler.

«Hvor trygg føler du deg?»

Samferdsel- og miljøbyråden, som selv bor på nedre Grünerløkka, forteller at hun føler seg trygg i hovedstaden.

– Selv om dette er ett av de områdene som kanskje kommer dårligst ut, må jeg si at på store deler av døgnet tenker jeg ikke over at man kan bli utsatt for noe, sier Melby.

Selv om hun tror det er en oppfatning hun deler med de fleste osloborgere, håper hun arbeidet med trygghetsindeksen kan føre til lignende resultater i Oslo som arbeidet har gitt i Danmark.