Hopp til innhold

Oslo får nytt mini-Plaza

Lillebror ved siden av landemerket ved Oslo S får 14 etasjer, mens storebror vokser til 39. Dermed gjenvinner Oslo Plaza statusen som Norges høyeste bygning.

Oslo Plaza med sidebygg

STORT OG LITE PLAZA: Dagens 117 meter høye hotellbygning vokser fra 36 til 39 etasjer og passerer dermed Nexanstårnet i Halden som Norges høyeste bygning. Mini-Plaza til høyre får 14 etasjer.

Foto: White arkitekter

0-9-14-17-36-39.

Dette er ikke ukas vinnertall i Viking-Lotto, men etasjehøyder i debatten om byggeplanene for Radisson Blu Plaza Hotell, bedre kjent som Oslo Plaza.

Å la dagens 36 etasjer høye hotellbygning strekke seg ytterligere tre etasjer mot skyene, er ukontroversielt. En gjengs oppfatning er at det nærmeste Oslo kommer en skyskraper allerede er så høy at tre etasjer fra eller til ikke har noe å si.

Striden i bystyret har stått om hvor høy Plaza-kopi hotelleier Wenaasgruppen skal få bygge mot Vaterlandsparken og Akerselva.

Sidebygg Oslo Plaza

SOL OG SKYGGE: Skygge i Vaterlandsparken har vært det viktigste ankepunktet mot det nye hotellbygget i Plaza-komplekset. Illustrasjonen viser 17 etasjer, mens bystyret til slutt landet på 14.

Foto: White arkitekter

Utbygger vil ha 17 etasjer, noe som sammen med de tre ekstra etasjene i hovedbygget vil øke antall hotellrom fra 673 til 1021.

Skygge i parken

Ni etasjer får være nok, mener byrådet og er særlig bekymret for at mini-Plaza vil skygge for Vaterlandsparken.

– Høydene vil kunne gi økte ulemper med hensyn til skygge i deler av parken, noe som kan gjøre den mindre attraktiv. Noe redusert vindkomfort langs elveløpet er også en ulempe, skriver byrådet i sin saksfremstilling.

14 etasjer er et greit kompromiss, mente Høyre og Fremskrittspartiet da saken ble behandlet i bystyrets byutviklingskomité. Da hadde hotelleieren truet med å droppe all utbygging hvis byrådet fikk flertall for ni.

Venstre gikk for null etasjer og mente at Vaterlandsparken ikke har godt av en vegg i sør uansett høyde.

Ingen fikk flertall

Da det i forrige bystyremøte ble klart at heller ikke Rødt vil ha noe mini-Plaza, var det ikke flertall for noe som helst. Derfor valgte politikerne å utsette saken til i dag.

Om politikerne ville klare å samle seg om noe, og i så fall hva, var uklart helt til det siste.

Men i tolvte time bestemte byrådspartiene seg for å stemme for Høyre og Frps fjorten etasjer etter at byrådets ni etasjer var nedstemt, såkalt subsidiær stemmegivning.

Kollektivknutepunkt

– I et bærekraftperspektiv og i lys av målet om samordnet areal- og transportplanlegging, er det helt riktig at Norges største hotell ligger på Norges største kollektivknutepunkt, sier Victoria Marie Evensen (Ap).

Hun legger vekt på at planene også innebærer en betydelig oppgradering av Vaterlandsparken.

– Dersom det ikke blir noen utvidelse av Plaza, mister vi også de positive bidragene for omgivelsene og særlig Vaterlandsparken, sier Evensen.

Kritikere

– Skal du ruste opp en park eller et område, starter du ikke med å skyggelegge parken med en vegg enten den er på ni, 14 eller 17 etasjer, sa Espen Ophaug (V) i bystyredebatten.

– Kommersielle interesser har trumfet hensynet til gode byrom, sa Siavash Mobasheri (Rødt).

– Veggen er der allerede i form av det svære hotellet. Det nye bygget vil ha svært liten konsekvens for solforholdene, repliserte Hermann Kopp (H).