Oslo får ikke renset drikkevannet

Mangel på CO₂ i hele Europa gjør at Oslo kommune forbyr hagevanning, for å unngå å bruke opp rent drikkevann. I verste fall kan det bli anbefalt å koke vannet.

Oset vannrenseanlegg

RENSEANLEGG: Her på Oset blir alt vannet fra Maridalen renset, før det renner ut i springen hjemme hos folk.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

CO₂ brukes for å rense drikkevannet, men gassleverandøren til Oslo kommune har store problemer med å levere gassen.

Derfor innførte Oslo kommune klokken 12.00 torsdag et totalforbud mot hagevanning. Forbudet gjelder både bruk av spreder og vannslange.

– Vi må produsere mer vann når folk vanner hagene sine. Vi vil være i en robust situasjon og ha godt vann lengst mulig, sier Frode Hult, fungerende avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Vann og avløpsetaten.

Oslo kommune leverer også vann til innbyggerne i Ski. Kommunen melder på sine sider at forbudet også gjelder der.

Avhengig av Co₂

CO₂ brukes til å justere ph-verdien i vannet på renseanlegget til Oslo kommune. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Vi er helt avhengig av å ha Co₂ i anlegget vårt for å få et trygt drikkevann.

Torsdag skal kommunen etter planen få levert 11,3 tonn CO₂ fra leverandøren, og de planlagte leveransene fremover skal i teorien dekke normalt forbruk frem til midten av juli.

– Vi håper i det lengste vi ikke må koke vannet vårt, og med de lovnadene vi har fått fra leverandøren, så håper vi å slippe det.

Kan bli kokeanbefaling

Oslo kommune har også et beredskapsanlegg som kan brukes dersom leveringen ikke kommer, men det oppfyller ikke kravene til drikkevannsforskriften, forklarer han.

Da kan det havne virus og bakterier i vannet, som gjør at det må kokes før det drikkes eller brukes til matlaging.

Ifølge Hult gjelder problemet for store deler av Europa. Det er fordi varmt vær har gjort at folk bruker mye vann. I tillegg har flere av anleggene i Europa den siste tiden hatt teknisk svikt samtidig.