Oslo etterlyser smittevernutstyr

Oslo kommune har et «stort behov for smittevernutstyr» og etterlyser blant annet engangshansker, munnbind og beskyttelsesbriller fra bedrifter og leverandører. Ifølge kommunens nettsider er det vanskelig å skaffe nok slik utstyr.