Hopp til innhold

Oslo-elever risikerer kveldsskole

Oslo-elever kan bli nødt til å gå på kveldsskole, fordi skolene er fulle.

Klasserom

Oslo-skolene er fulle og situasjonen er akkurat nå mest kritisk i bydelene Sagene, Nordre Aker og delvis Grünerløkka.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

– Hvis ikke politikerne går inn for skolebehovsplanen kan enkelte elevtrinn være nødt til å gå på kveldsskole, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen.

Oslo trenger 18 000 nye skoleplasser innen ti år.

Hvis vi møter for mange hindringer, så kan det jo faktisk skje.

Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen.

Ikke akseptabelt

– Hvis vi ikke klarer å bygge nok skoleplasser til samtlige elever, så vil vi måtte utnytte kapasiteten også utover normal skoletid, altså på kvelden. Det er jo ikke akseptabelt, sier Andersen.

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg (V)

Foto: Venstre

Venstrepolitiker og nestleder i kultur- og utdanningskomiteen, Kjell Veivåg, tror ikke at plassmanglen vil bli så akutt at kommunen må starte kveldsskoler.

– Nei, jeg har vanskelig for å tro det. Jeg tror vi har andre løsninger som er mer relevante. Det er mange prosjekter under bygging nå, og mange under planlegging, sier han.

– Retten til nærskole er viktig

Veivåg mener at elevenes rett til nærskole må være et veldig viktig prinsipp og dersom det dukker opp forhold på enkeltskoler må man se etter midlertidige løsninger.

– Det kan være å leie midlertidige lokaler med plass til alle elevene, eller å sette opp paviljonger i skolegården, sier han.

Kjell Richard Andersen

Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen

Foto: Arezo Naghavian / NRK

Han mener det er et bedre alternativ enn en delt skoledag, der noen skal gå om formiddagen og andre om ettermiddagen.

Flere av høstens førsteklassinger ikke får begynne på den skolen bor nærmest fordi det er fullt. Problemet finnes over hele byen og ifølge Veivåg er situasjonen akkurat nå mest kritisk i bydelene Sagene, Nordre Aker og delvis Grünerløkka.

Håper på en annen løsning

Andersen i Utdanningsetaten håper Veivåg har rett i at kveldsskole er uaktuelt.

– I utgangspunktet mener vi at dette skal gå veldig bra, så sannsynligheten er ikke stor for at dette blir en realitet.