Hopp til innhold

Oslo-elever har høyest fravær i landet

Oslo topper fraværsstatistikken i videregående skole. Samtidig er det færrest elever som dropper ut her, viser nye tall.

bTKAcvCzr-8
Foto: Berit Roald / NTB

Skolefraværet blant elever som fullfører videregående skole her i landet er høyere enn før pandemien.

Det viser en ny oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Ifølge oversikten over landets fylker har elevene i Oslo høyest fravær, både når det gjelder antall dager og timer.

I løpet av skoleåret 2022–2023 var det vanligste fraværet for en elev på videregående her 5 dager og 20 timer.

Bekymrer byrådslederen

– Vi vet at et stort fravær går utover elevenes læring, om de fullfører og består, og muligheten for læreplass, videre utdanning og arbeid. Det er veldig viktig å få ned fraværet av hensyn til elevenes framtid, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Solberg mener tettere oppfølging fra tidlig alder kan være en løsning.

Da får ikke fravær og mistrivsel vokse, slik at det blir et problem for både barna og skolene.

– Vi må begynne i grunnskolen med å følge opp fravær fra første skoletrinn. Så må vi løfte elevenes motivasjon og opplevelse av mestring, sier han.

Eirik Lae Solberg foran Høyres Hus

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) mener økt trivsel og en følelse av mestring kan hjelpe på det høye fraværet blant Oslo-elevene.

Foto: Annika Byrde / NTB

Solberg trekker også fram at Oslo ligger høyt på statistikken når det gjelder mobbing i skolen.

– Dette har nok en sammenheng, og er noe vi er nødt til å forbedre.

Flere fraværstimer på yrkesfag

Det mest vanlige her i landet er at elever på studieforberedende utdanningsprogram har flere fraværstimer enn elever på yrkesfag.

Fraværet på vitnemålet har i dag betydning for om en elev får læreplass og Utdanningsdirektoratet mener dette kan være en forklaring.

I kun to fylkes er det motsatt.

Oslo og Agder.

– Vi må sørge for at alle elevene, også de på yrkesfag, har de nødvendige faglige forutsetningene når de begynner på videregående, slik at de kan følge undervisningen og opplever mestring, sier Solberg.

Les også – Hvis du ikke forstår hva som skjer i klasserommet, kjennes ikke skolen veldig relevant

Lærer å skrive norsk på nettbrett

Færrest slutter i Oslo

Tall for skoleåret 2022–2023 viser at 2,6 prosent av elevene i Oslo sluttet.

Selv om hovedstaden har den laveste andelen elever som slutter på hvert trinn totalt, har Oslo den høyeste andelen elever som slutter på yrkesfag.

Oslo har få elever på yrkesfag sammenliknet med studieforberedende, og svært få elever slutter på studieforberedende.

Det gjør at Oslo har klart færrest elever som slutter totalt sett, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Les også Enorme forskjeller i Oslo-skolen – de dårligste ligger fire til fem år bak

Jente leser i lesebok