Oslo-politikerne ut mot nabofylket: Mener Viken vender hovedstaden ryggen

Oslo bystyre retter flengende kritikk mot Viken. Oslo-politikerne mener nabofylket vender hovedstaden ryggen. – Arrogant, sier Oslo Sp om kollegene.

Ny bomstasjon på Gjelleråsen

FLERE BILER: Oslo-politikerne frykter Viken vil legge opp til mer bilbasert boligbygging og pumpe enda flere biler inn i Oslo. Her fra bomstasjonen på bygrensa fra Nittedal.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi opplever at Viken ser bort fra samarbeidet de har hatt med oss i Oslo.

Det sier byutviklingsbyråd i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG)

Hun frykter at Viken skal pumpe enda flere biler inn i Oslo.

Skroter plan

Viken fylkeskommune vil nemlig kaste gamle planer om samarbeid mellom Oslo og Akershus på båten.

I stedet vil Viken lage egne regionale planer bare for eget storfylke.

I en krass høringsuttalelse er Oslo bystyre særlig bekymret for at Viken vil skrote planen for en felles transport- og arealpolitikk i Oslo-området.

Viken fylke, Nordre Follo kommune

VIL SKROTE PLAN: Viken vil ha sin egen plan for areal og transport og kvitte seg med planen Akershus i sin tid lagde med Oslo.

Foto: Heiko Junge / NTB

Må bygge tett

Den stiller blant annet strenge krav om at kommunene bygger de fleste boligene i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter.

Byrådet og et bredt flertall i bystyret mener at Viken risikerer å påføre regionen uheldige konsekvenser.

– Felles innsats over mange år kan bli svekket, heter det i uttalelsen.

Oslo frykter mer biltrafikk, mer forurensning og at det blir vanskeligere å nå klimamålene.

Hanna E. Marcussen i Oslo

KRITISERER VIKEN: Byutviklingsbyråd i Oslo, Hanna E. Marciussen.

Foto: Olav Juven / NRK

– I denne regionen har vi vokst mye i antall mennesker. Likevel har vi klart å ikke vokse i trafikk og ikke vokse i utslipp. Det er kjempeviktig for å skape en klimavennlig og miljøvennlig utvikling i hele Stor-Oslo.

– Vi er redd for at dette ryker hvis Viken går bort fra samarbeidet.

– Vi er redd for mer spredt boligbygging, mer trafikk og mer trafikk inn i Oslo, sier Hanna Marcussen.

Tvangstrøye

Samarbeidet som Marcussen og bystyret hyller er også omstridt.

Flere kommuner i tidligere Akershus mener planen er for rigid og tvinger dem til å bygge tett og høyt noen få utvalgte steder.

Aurskog-Høland har fortvilt over at 80 prosent av alle nye boliger i kommunen må bygges på Bjørkelangen.

Nesodden mener at planen hindrer utbyggingen de ønsker seg på Fagerstrand.

I Nittedal er konflikten rundt Bjørnholtlia en del av det samme bildet. Det var denne utbyggingen som førte til korrupsjonsanklagene mot ordfører Hilde Thorkildsen. Hun ble frikjent i tingretten i går.

Sp støtter Viken

Viken fikk også en viss støtte i Oslo rådhus, fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Morten Edvardsen (Sp) er ikke nådig mot sine kolleger.

Morten Edvardsen i Senterpartet i Oslo reagerer på intervjuene Lan Marie Berg har gitt om mistilliten i bystyret.

STØTTER VIKEN: Morten Edvardsen (Sp).

Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Jeg mener de er arrogante. Viken har sagt at de vil samarbeide. Da bør Oslo ta imot den invitasjonen med åpne armer i stedet for å kritisere.

Edvardsen er enig med dem som mener at kravet om at nesten all utvikling må skje i kommunesenteret er for rigid.

– Den regelen er en tvangstrøye. Kommunene må få lov til å bruke hele kommunen sin til utvikling.

– Det er politikerne lokalt som er best til å fatte de beslutningene. Det skal ikke overstyres fra Oslo rådhus hva som skal skje i andre kommuner, sier Morten Edvardsen.

– Viken en klimatrussel

Bystyret frykter ikke bare mer trafikk. Flertallet mener også at Viken setter avtaler som sikrer milliarder av kroner fra staten til koillektivutbygging i fare.

– Dette kan rive beina under fundamentet for Oslopakke 3 og Byvekstavtalen, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Før det gode samarbeidet startet, omtalte man Akesrhus som Oslos største klimatrussel. De bidro til å pumpe biltrafikk inn i og gjennom Oslo.

– Hvis det forpliktende samarbeidet nå skrotes, frykter jeg på ny at Viken kan bli Oslos største klimatrussel, sier Bjercke.

Vil samarbeide

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), skriver i en epost til NRK at de har vært tydelige på at de vil samarbeide nært med Oslo.

Siv Henriette Jacobsen (Ap)

VIL SAMARBEIDE: Ny fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Sp).

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Store deler av Viken fylke er en del av Oslos bo- og arbeidsmarked. Derfor har Viken sammenfallende interesser med Oslo. Men vi har også behov for å samordne det nye fylket i areal- og mobilitetspolitikken.

– Vi er i ferd med å etablere en dialog med Oslo kommune for å finne gode løsninger sammen, sier Jacobsen.