Oslo-budsjettet i havn

50 millioner kroner til bedre boforhold i kommunale boliger sikrer budsjettforlik mellom byrådspartiene og Rødt.

Budsjettforlik i Oslo presenteres

BELASTET BYGÅRD: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Khamshajiny Gunaratnam (Ap) er fornøyd med budsjettforliket som bedrer boforholdene i kommunale boliger som Kolstadgata 7.

Foto: Olav Juven / NRK

NRK har tidligere fortalt om oppvekstvilkårene for barn i Kolstadgata 7 på Tøyen. I den kommunale blokka kan barna finne blodspor og narkotika i oppgangen, heisen lukter urin og dørklokkene kimer døgnet rundt.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne er avhengige av Rødt for å få flertall for Oslo-budsjettet i bystyret. Å gjøre noe med boforholdene i kommunens verstingblokker har vært Rødts hovedkrav i budsjettforhandlingene.

Nå har Rødt fått gjennomslag for 50 millioner kroner som både kan brukes til oppussing og til å bedre de sosiale forholdene.

Låser som kan låses

– Her bor noen av Oslos fattigste. De har blitt forsømt av de borgerlige i mange år. Vi ønsker å gjøre det bedre å bo i kommunale gårder og la beboerne være med å bestemme hvordan pengene skal brukes, sier Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes.

– For noen er det å få fungerende gårdsstyrer, for andre er det å få rustet opp uteplasser, og for andre igjen kan det være bare det å få låser som kan låses, sier han.

Men dagens budsjettforlik er Oslo-budsjettet i havn innen fristen, det vil si når bystyrets finanskomité avgir innstilling om budsjettet torsdag.

Barnehagestriden løst

En viktig brikke falt på plass allerede i slutten av oktober, da barnehagestriden som truet med å velte budsjettsamarbeidet mellom Rødt og byrådet ble løst.

Det var Aftenposten som først omtalte tilleggsavtalen som partene i praksis mener vil hindre kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.

– Konstruktiv person

Arbeiderpartiet opplever ikke Rødt som vanskelige å forhandle med, ifølge varaordfører Khamshajiny Gunaratnam.

– Bjørnar Moxnes er en ganske konstruktiv person som vi har dialog med gjennom hele året. Og kravene hans er jo ikke avskrekkende. Jeg mener at mange av dem er legitime, og jeg er veldig glad vi har kommet fram til en enighet.

Ingen bydelskutt

Budsjettforliket innebærer at Oslo kommunes driftsbudsjett blir økt med 105 millioner kroner.

Det settes av penger slik at bydelene for første gang på mange år ikke får reelle kutt. Skolene skal få fullt ut kompensert for kostnadene ved å ta imot flere elever, og turnhallen til Høybråten og Stovner Idrettslag på Nedre Rommen er reddet fra å stenge.

Dessuten blir det noe mer penger til rehabiliteringsplasser for rusmisbrukere og tilskudd til frivillige organisasjoner i helse- og sosialsektoren.

Oslo-budsjettet blir endelig vedtatt i bystyret 7. desember.