Oslo sentrum
Foto: Cornelius Poppe / NTB

Oslo-budsjettet 2022

Oppsummert

Budsjett for Oslo kommune i 2022 legges frem 22. september og behandles av bystyret i desember.

 • Venstre vil redde Ruter

  Oslo Venstre vil bruke 360 millioner kroner mer på kollektivtransport enn det byrådet.

  Pengene vil de bruke til å hindre kutt som følge av inntektstap på grunn av koronapandemien, og til å redusere billettprisene.

  – Det viktigste nå er å redde Ruter, sier gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

  Dette kommer fram i partiets alternative Oslo-budsjett, hvor de også prioriterer skole.

  Der legger partiet opp til en større pott som skal komme alle skoler til gode. De vil også sikre raskere framdrift i viktige skoleprosjekter som byrådet har utsatt.

  Pengene henter Venstre blant annet ved å hente ut effektiviseringsgevinsten ved flere kommunale reformer. De vil også spare penger på å la private fortsette å drive barnehager og sykehjem som byrådet vil kommunalisere.

 • Krever bedre bemanning og nytt bad

  Økt bemanning i hjemmetjenesten, flere terapibad for eldre og nytt bad på Mortensrud er blant kravene Rødt stiller for å støtte budsjettet til byrådet i Oslo, skriver Aftenposten.

  Partiet krever også forsøk med sekstimersdag i helsesektoren og en forpliktende plan for å fange opp unge i faresonen for å falle utenfor samfunnet.

  Budsjettet skal vedtas i bystyret 8. desember, og byrådspartiene er avhengig av Rødt for flertall.

 • Redder sprøyterommet i Storgata

  Byrådet redder sprøyterommet i Storgata i Oslo. Det skriver Vårt Oslo.

  I tilleggsbudsjettet vil byrådet gi ytterligere 5 millioner kroner til Velferdsetaten for å opprettholde nødvendige tiltak innen rus.

  Staten har fjerna 13 millioner i tilskudd til diverse rus-tilbud i Oslo, og i sitt opprinnelige forslag ville byrådet bare kompensere for åtte av disse.

  Nå legger de også de siste fem på bordet for å unngå kutt.

 • Korona fortsetter å koste Oslo dyrt

  Byrådet i Oslo setter av en halv milliard kroner til koronatiltak også neste år i tilleggsforslaget til Oslo-budsjett.

  – Pandemien er ikke over, og vi vet ikke hvilke konsekvenser det har for virksomhetene i Oslo kommune. Derfor mener vi det er riktig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

  Da det opprinnelige budsjettet ble lagt fram i september, trodde de pandemien snart ville være over og satte ikke av penger.

  – Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering. Alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

  Byrådet forventer at det meste av koronapengene blir kompensert av staten.

  Oslo har til sammen fått 450 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten i Solberg- og Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett.

  I tillegg til ekstra koronamidler vil byrådet bruke deler av pengene til å styrke skolen, særlig i levekårsutsatte områder, til en egen satsing på Mortensrud som omfatter nytt bibliotek, og til arbeid med psykisk helse blant barn og unge.

  Dessuten skal restauranter, butikker og andre virksomheter få leie gategrunn gratis også i 2022.

  Byrådsleder Raymond Johansen
  Foto: Nadir Alam / NRK
 • Bibliotek på Mortensrud

  Folk som bor på Mortensrud kan trolig få bibliotek i nærområdet.

  I tilleggsforslaget til neste års oslobudsjett, som kommer i morgen, setter byrådet av 17 millioner kroner til en Deichman-filial, trolig på et lokalt kjøpesenter.

  Byrådet vil også opprette fem til sju nye stillinger med folk som skal drive oppsøkende arbeid.

  Det er bystyret som til sist må vedta dette.