Oslo-budsjettet 2016: Sykkel og skole er vinnerne

Hver fjerde krone i Oslo-budsjettet går til skolen. Skole og sykkel er vinnerne i budsjettforslaget som byrådet legger frem i dag, et budsjett med mindre kutt enn på mange år.

Stian Berger Røsland

FORNØYD BYRÅDSLEDER: Stian Berger Røsland (H) mener budsjettet som ble lagt fram i dag ruster Oslo for fremtiden. I bakgrunnen står finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) med budsjettforslaget.

Foto: Nina Eriksen / NRK

– Vi prioriterer skolen, en grønn utvikling og fremtidens eldreomsorg. Dette budsjettet ruster byen for fremtiden, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Om han er byrådsleder når budsjettet skal vedtas i Oslo bystyre 9. desember er foreløpig helt uvisst. Valgvinner Miljøpartiet De Grønne har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil støtte et borgerlig byråd eller sette inn Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder.

Eirik Lae Solberg

ØKT HANDLINGSROM: Flere piler peker oppover enn nedover for finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Oslo kommune

I dette politiske vakuumet legger Høyre-, Venstre- og KrF-byrådet fram et budsjett der flere piler peker oppover enn nedover, tross en forventet svikt i skatteinntektene som følge av økt arbeidsledighet.

Økt handlingsrom

– Lavere rente, et moderat lønnsoppgjør og et midlertidig reduksjon av pensjonskostnadene gir oss et økt handlingsrom, konstaterer finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Det betyr at det såkalte rammekuttet som tidligere er varslet for 2016, er redusert fra 261 til 98 millioner kroner. Det utgjør snaut 0,2 prosent av det samlede driftsbudsjettet.

Rammekuttet er ostehøvelkuttet som kommunens virksomheter må gjennomføre etter at de er kompensert for befolkningsvekst og lønns- og prisvekst.

Skjermer skolen

Skolesektoren er helt skjermet for kutt og styrkes med 352 millioner kroner for å skaffe lærere og materiell til alle de nye elevene. 3 300 nye elever skal få plass i elleve ulike skoleanlegg, hvorav tre er helt nye:

 • Munkerud 1-7-skole (ny)
 • Fernanda Nissen 1-7-skole (ny)
 • Tokerud ungdomsskole (ny)
 • Manglerud ungdomsskole
 • Voksen 1-7-skole
 • Ris ungdomsskole
 • Berg 1-7-skole fase 2
 • Huseby 1-7-skole
 • Haugen 1-7-skole
 • Kringsjå 1-7 pluss spesialplasser
 • Haugenstua 1-10-skole

– Nesten hver fjerde krone i Oslo-budsjettet går til skole og utdanning. Den store elevtallsøkningen gjør at det er behov for å etablere flere skoleplasser og rekruttere mellom 600 og 700 lærere hvert år fremover, sier Stian Berger Røsland.

Størst kutt i bydelene

I og med at skolen er skjermet, er det også neste år bydelene - den andre store sektoren i kommunebudsjettet - som må tåle de største kuttene. Det varslede kuttet er imidlertid redusert fra 164 til 85 millioner kroner.

– Dessuten øremerker vi 54 millioner kroner til rusomsorg, skolehelsetjeneste og helsestasjoner, penger som kommer bydelene til gode, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Det er bydelene som finansierer eldreomsorgen. Arbeiderpartiet lovte 500 nye ansatte i hjemmetjenesten i valgkampen, betalt av eiendomsskatt.

Byrådets store eldresatsing er velferdsteknologi, der de setter av totalt 420 millioner kroner de neste fire årene. Det er kraftig opptrapping av den innsatsen på "snakkende pillebokser" og rompespylere som ble varslet i budsjettet for inneværende år.

Snakkende pilleboks

SNAKKENDE PILLEBOKS: En pilleboks som sender melding til hjemmetjenesten hvis brukeren glemmer medisinen sin er et eksempel på velferdsteknologi.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Velferdsteknologi vil kunne ta unna rutinearbeid og praktiske gjøremål, slik at ansatte i større grad kan fokusere på omsorg og fellesskap med brukerne, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).

– Dette er en historisk satsing fra byrådet i et budsjett som ikke inneholder eiendomsskatt, legger Kvalbein til.

Grønt skifte

Guri Melby

SYKKELMILLIARD: Guri Melby (V) vil bygge sykkelveier for 1,1 milliard kroner fram til 2019.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Mye av spenningen rundt budsjettet har vært knyttet til satsingen på det såkalte grønne skiftet, der velgernes utålmodighet fravristet de borgerlige partiene flertallet i bystyret og brakte Miljøpartiet De Grønne i vippeposisjon.

– Vi fortsetter arbeidet med å gjøre Oslo til en internasjonalt ledende miljøby, sier miljø- og samferdelsbyråd Guri Melby (V).

Og det er der sykkelsatsingen kommer inn i bildet. 1,1 milliard kroner foreslås bevilget de neste fire årene, omtrent det dobbelte av det som tidligere er avsatt.

– I 2016 oppgraderes og bygges det ut til sammen fjorten kilometer mer sykkelveier. I tillegg øker vi satsingen på drift av sykkelveinettet til tolv millioner kroner, både om sommeren og vinteren, sier Melby.

5% flere skal ta t-banen

Parallelt med sykkelsatsingen regner byrådet med at antall reisende i kollektivtrafikken vil øke med fem prosent i 2016.

– Lørenbanen og Løren stasjon åpner 3. april 2016. Den gjør det mulig å reise vestover langs ringen fra Groruddalen uten å belaste sentrumstunnelen. Samtidig åpner en oppgradert linje 3 til Mortensrud med to avganger i kvarteret, sier Guri Melby.

Lørenbanen

BREDE SMIL FOR NY TUNNEL: Lørenbanen skal øke antall reisende med t-banen med fem prosent. Her fra et valgkamp-stunt i tunnelen med Stian Berger Røsland, Erna Solberg og Guri Melby.

Foto: Olav Juven / NRK

Et strukturelt grep byrådet foreslår er å etablere en egen klimaetat. I første omgang settes det av 39 millioner kroner til etaten, som får ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid.

– Oslo har som mål å halvere klimagassutslippene innen 2030. De ambisiøse klimamålene krever langsiktig og koordinert arbeid på tvers av sektorer, sier miljøbyråden.

Jordal Amfi til 620 mill.

På idrettsfronten lettet byrådet på sløret allerede i valgkampen da de kunne fortelle om nesten 800 friske millioner til anleggsinvesteringer de neste fire årene. Totalt skal det bygges nye idrettsanlegg for 2,1 milliarder kroner fram til 2019. De største prosjektene er:

 • Ny Jordal Amfi (foreløpig anslag 620 mill. kr.)
 • Mortensrud idrettshall
 • Lambertseter idrettshall
 • Sonja Henie ishall på Frogner
 • Åsland skytebane i fjell
 • Voldsløkka landhockey og skatehall
 • Også Lillomarka arena får prosjekteringsmidler

Med stort og smått skal Oslo kommune investere for 41,4 milliarder kroner i perioden 2016-2019. Det er ny rekord med god margin.