Oslo bryter taushetsplikten

Oslo bryter taushetsplikten når behandlingen av psykisk syke legges ut på anbud. Det viser en rapport fra Kommunesektorens interesseorganisasjon, KS.

Psykiatri

Bydelene i Oslo har konkurranseutsatt enkeltpasienter i 28 saker hittil i år, og det er dobbelt så mange som i hele fjor.

Foto: LARTIGUE STEPHANE / PHOTOPQR/SUD OUEST

Ifølge rapporten har kommunene ikke lov til å utlevere taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner slik de gjør i mange anbudssaker.

Advokat i KS Kristine Vigander mener derfor at Oslo og andre kommuner må legge om praksis i slike saker.

– For at leverandørene skal kunne prise og gi et riktig tilbud til den enkelte, så trenger dem inngående informasjon om den enkeltes behov. Det vil veldig ofte være helseopplysninger som da er underlagt taushetsplikt, sier Vigander.

Fagfolk advarer

Stadig flere psykisk syke legges ut på anbud i Oslo. Bydelene har konkurranseutsatt enkeltpasienter i 28 saker hittil i år, og det er dobbelt så mange som i hele fjor.

Østlandssendingen har i flere reportasjer fortalt at slike anbud blant annet har ført til at autister må flytte for å få den behandlingen de har krav på, selv om fagfolk advarer mot at slik flytting kan gjøre dem enda sykere enn de er. Disse anbudene blir nå trolig lagt om:

– Det er belagt med straff å bryte taushetsplikten, og det er en alvorlig forseelse, sier Vigander.

Les: - De har kun telt pengene | Firmaer føler seg lurt av kommunen | Helsepolitikere refser tvangsflytting av utviklingshemmede i Oslo | Spekulant behandler pasienter

– Uverdig behandling

Bystyrepolitiker for Sosialistisk Venstreparti Ivar Johansen mener det nå bør bli slutt på det han karakteriserer som uverdig behandling av syke mennesker:

Ivar Johansen

Ivar Johansen.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Jeg mener vi ikke kan sette disse enkeltmenneskene ut på anbud, så sant regjeringen ikke endrer regelverket. Etter gjeldende lovgivning så kan man ikke fortsette som nå, sier Johansen.

Helsebyråd Anniken Hauglie fra Høyre sier hun tar saken alvorlig, men vil foreløpig ikke kommentere rapporten.