Oslo Ap sier ja til datalagring

Oslo Arbeiderparti sa tirsdag kveld ja til det omstridte datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet

Krefter i Oslo Ap har jobbet for at landets største lokallag i landets største parti skulle gå på tvers av partiledelsen og si nei til datalagringsdirektivet.

Foto: NRK

Krefter i Oslo Ap har jobbet for at landets største lokallag i landets største parti skulle gå på tvers av partiledelsen og vende tommelen ned for datalagringsdirektivet.

Ap står alene

Tilhengerne av direktivet vant fram under møtet i representantskapet i Oslo Ap tirsdag kveld.

Under forutsetning av at loven må representere en god balanse mellom sikring av individenes personvern og borgernes sikkerhet sier Oslo Ap ja til det omstridte EU-direktivet.

På Stortinget er det kun Arbeiderpartiet som går inn for å innføre direktivet som pålegger EØS-land å lagre opplysninger om hvor og når norske borgere går på nett og bruker e-post og mobiltelefon, og hvem det kommuniseres med.

Innholdet i kommunikasjonen skal ikke overvåkes eller lages. Direktivet er til behandling i regjeringen etter en omfattende høringsrunde.

Trenger støtte fra Høyre

Arbeiderpartiet trenger Høyres støtte for å få flertall i Stortinget, ettersom alle andre partier er imot.

Høyre har ennå ikke fattet noe vedtak, men ber regjeringen utrede om nasjonal lovgiving kan erstatte EU-direktivet som arbeidsredskap for politi- og påtalemyndighet.

I vedtaket fra Oslo Aps representantskapsmøte heter det at en forutsetning for å gjøre EUs datalagringsdirektiv til en del av norsk lov må være å bedre påtalemyndighetens kriminalitetsbekjempelse og ivareta den enkeltes personvern.

Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.