Oschlo-testen engasjerer

Den store Oschlo- testen er tatt av mange tusen Osloborgere. Språket opptar oss åpenbart ganske mye. Bare hør her!

Oschlo-testen

Oschlo- testen er tatt av mange tusen Oslo- borgere

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Og det kan synes som om vi dømmer hverandre utfra hvilket språk vi bruker.

Oschlo- testen er en språktest utarbeidet av Aftenposten.no, som kan gir deg mulighet til å vite hva slags språk du snakker.

Hør hvordan Osloborgerne snakker her!

Testen er laget av språkforskerne Karine Stjernholm og Ingunn I. Ims ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Svarene du oppgir blir en del av deres forskning.

Ta testen!

Du får presentert 22 ord eller uttrykk. Du velger hva du ville ha sagt, og deretter hvor sært eller greit du synes ordet eller uttrykket er. Deretter taster du inn litt informasjon om deg og språket ditt.

Og helt til slutt får du en vurdering av hva slags språk du snakker.

Om om du er «østkant», «vestkant», «urban Oslo»,som er en mellomting mellom øst og vest, eller «gatesmart», som er dialekt med betydelig innslag av slang.

Alt er anonymt.

Ta testen her!

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus