Orgelstriden over i Ris

Ris kirke ønsket seg nytt orgel, men møtte problemer hos riksantikvaren. Nå har miljøvernministeren gitt begge parter litt rett.

Kirkeorgelet
Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren.

Miljøvernministeren opprettholder Riksantikvarens midlertidige fredning av Ris kirke.

Men - instrumentdelen av kirkens orgel kan likevel skiftes ut og det kan gjøres mindre endringer i orgelfasaden.

- Med denne løsningen får menigheten sitt ønske oppfylt om et godt musikkinstrument, samtidig blir kirkens kulturhistoriske kvaliteter ivaretatt, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.  

 

Ris kirke i Oslo
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Samlet inn penger

Menigheten samlet i tretti år inn penger til et nytt orgel, slik at de kunne bytte ut det gamle og utslitte instrumentet.

Men da de endelig hadde nok penger og biskopen godkjente en nytt orgel  satte riksantikvaren ned foten i januar i fjor.

Riksantikvaren bestemte at hele kirken med dagens orgel fra 1932 skulle fredes. De anbefalte derfor at pengene menigheten har spart til nytt orgel i stedet burde brukes til restaurering av det gamle orgelet. 

Riksantikvarens vedtak ble påklaget av Oslo biskop og Kirkelig fellesråd i Oslo.

- Kjempefornøyd

- Løsningen fra miljøvernministeren er veldig bra slik den ser ut fra menighetens side. Vi er kjempefornøyd, sier organist Terje Baugerød. 

Han er glad for at ventetiden endelig er over.

- Det har tatt lang tid, vi har venta og venta og det har vært mye frustrasjon. 

- Orgelet er jo veldig sentralt i de fleste arrangement i kirken, enten det er bryllup, begravelse, gudstjeneste eller konsert. Det er vesentlig at orgelet er et godt instrument, sier Baugerød.

Medhold fra Bjørnøy

 

Miljøvernminister, Helen Bjørnøy (SV)
Foto: Tonje Bergmo / NRK

- Klagerne har gitt uttrykk for at de først og fremst er opptatt av orgelet som et godt musikkinstrument. Det vil derfor være tilstrekkelig å skifte ut instrumentdelen og gjøre fasaden mer åpen slik at lyden kommer bedre ut i kirkerommet, skriver miljøverndepartementet i en pressemelding.

- Orgelet er viktig for opplevelsen av kirkerommet. Men vi har vurdert at instrumentdelen kan skiftes ut uten at det ødelegger de antikvariske verdiene i rommet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Endringen av orgelfasaden skal skje i samarbeid med Riksantikvaren.