Ordfører tror ikke det vil la seg gjøre å grave opp gammelt søppeldeponi

Ordføreren i Skedsmo mener det er urealistisk å sanere det gamle søppeldeponiet i Brånåsdalen. MDG mener dette er både risikofylt og en miljøskandale.

Søppeldeponi Skedsmo

HER: Området som er rødt er området den gamle søppelfyllingen lå på.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

Fredag kom rapporten som rådmannen i Skedsmo kommune har bestilt. Den sier noe om hvor mye det vil koste å grave opp og fjerne det nedlagte søppeldeponiet i Brånåsdalen.

– Disse løsningene er svært risikofylte. De er også svært dyre, sier ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten.

Prislappen er opp mot 1.7 milliarder kroner. Til sammenligning er Skedsmo kommunes driftsbudsjett for 2019 cirka 4.1 milliarder kroner.

Det er penger kommunen ikke har nå, ifølge Flæten.

– Å sanere hele området tror jeg personlig ikke vil la seg gjøre, og det vil være en voldsom belastning for dem som bor der, sier Flæten.

Ole Jacob Flæten (Ap)

VIL IKKE LA SEG GJØRE: Det er urealistisk å sanere det gamle søppeldeponiet, mener ordfører Ole Jacob Flæten.

Foto: NRK

Har en plan

Ordføreren har tidligere sagt at området skal bli fritt for gass, det er fortsatt målet. Men de har andre løsninger, som de har budsjettert ekstrabevilgninger til.

– Vi har nå lagt opp et løp etter forelegg fra fylkesmannen, helsemyndighetene og forurensingsmyndighetene, om å utbedre og gjøre tiltak slik at det ikke blir gass der hvor husene er, sier han.

Det tror Flæten de skal få til.

– Vi skal sørge for at gassen blir drenert vekk i gassbrønner. Vi skal også tette den vollen, som er en forutsetning for at det skal være bygge der, og vi skal gjøre tiltak slik at det ikke er gass der hvor boligene er, legger han til.

– En full sanering må til

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at søppeldeponiet i Brånåsdalen er en stor miljøskandale, og ønsker en full sanering av området.

– Vi har hele tiden ment at den eneste løsningen er sanering av området i og med at deponiet ligger så nære boliger og vassdrag som det gjør, sier Eline Stangeland, talsperson for MDG Lillestrøm.

Hun reagerer på ordfører Flæten sitt utspill om at en sanering er risikofylt.

– Det er risikofylt og la være å sanere området også. De løsningene de skisser vil jo også innebære usikkerhet og risiko for at det likevel kan sive gass inn og at problemet bare flyttes frem i tid, sier Stangeland.

Eline Stangeland, talsperson for MDG Lillestrøm

FULL SANERING: MDGs Eline Stangeland, ønsker en full sanering av det gamle søppeldeponiet.

Foto: Anders Fehn / NRk

Det vil koste mye å sanere området, men Stangeland mener byer som har gamle søppeldeponier må søke om hjelp.

– Det er enorme summer. Vi tenker at dette er ikke noe som Skedsmo kommune kan håndtere alene. Det må søkes nasjonal bistand, i tillegg må det vurderes om det skal settes av noen midler i statsbudsjettet til saneringen, sier hun.

Det er rådmannen som skal vurdere rapporten og så komme med en anbefaling til kommunestyret.