Nevropsykolog Ørbeck: – Utilregnelig

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener tiltalte var og er psykotisk og utilregnelig.

Sakkyndige

FORSKJELLIG KONKLUSJON: De rettsoppnevnte sakkyndige Andreas Eirik Hamnes (t.v.), Kjersti Narud, Anne Lill Ørbeck og tiltalte tidligere i rettssaken.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Min konklusjon er at han har paranoid schizofreni, med systematisk og tidvis bisarre vrangforestillinger, sa Anne Lill Ørbeck i retten.

Tidligere i dag har psykiatrispesialistene Kjersti Narud og Andreas Hamnes forklart at de konkluderer med at tiltalte er tilregnelig, men at de er i tvil.

Mens tiltalte nektet å snakke med Narud og Hamnes, samarbeidet han delvis med nevropsykolog Anne Lill Ørbeck.

– Jeg hadde to samtaler med ham av cirka tre timers varighet, men undersøkelser fikk jeg ikke gjort. Han ville ikke samarbeide om disse testene. Han sa ikke direkte «jeg vil ikke», men mer at han «ikke passet til slikt». «Jeg tror jeg står over» var ord han brukte, forklarte Ørbeck.

Hun fortalte at hun hadde lest bloggen til tiltalte før de møttes.

– Min oppfatning etter å ha lest det, er at denne mannen er ikke frisk, fortalte Ørbeck i retten.

Nevropsykologen sa hun hadde fått bekreftet det inntrykket etter samtaler med tiltalte, med hans familie og etter å ha hørt ham i retten.

Ørbeck mener tiltalte har vært psykotisk før under og etter de påklagede handlinger, under samtalene og at han er det fremdeles.

På spørsmål fra dommer Ingmar Nestor Nilsen om hun har endret oppfatning av noe under rettssaken, svarer Ørbeck klart og tydelig nei!

Alt om Sigrid-saken

– Vrangforestillinger satt i system

– Det er en overfortolkning av tilfeldigheter. Her er vrangforestillingene satt i et system. Det er en sentral antagelse som systematiserer innholdet i forestillingene. De er vedvarende og av en paranoid karakter, mener Ørbeck.

At familien er systematisk ute etter ham, er en slik vrangforestilling, argumenterer Ørbeck.

Senere i vitnemålet utdyper hun begrunnelsen for hennes konklusjon.

– Symptomene har vart i veldig mange år, og det er blitt verre. Han har systematiske, tidvis bisarre vrangforestillinger. Dette er blant annet auditive hallusinasjoner, stemmer i hodet, som også er kommanderende. Han har også språk- og tankeforstyrrelser.

– Dette er nok til å påvise schizofreni, sier Ørbeck.

Tiltalte reagerte i rettssalen

Hun forklarte at tiltalte blander detaljer.

– En samtale om dans ble til at jeg driver med magedans, at en magedanser var drept og at jeg er inhabil, sa Ørbeck.

Ørbeck argumenterer med at vrangforestillingene demper angsten, og leste opp fra et svar tiltalte har kommet med på spørsmål om selvmordstanker fra aktor Jens Olav Sæther.

– Selvmordstanker skyldes stress, ikke angst. Det er et reelt mareritt ... at folk ... de angriper meg, sa tiltalte.

Det oppstår et merkelig øyeblikk i retten, når Ørbeck forteller om den tiltaltes angst.

Den tiltalte ser på Ørbeck, og gjør en viftende bevegelse med håndflaten, som han vinker henne til seg. Han rister også på hodet, og ser oppgitt ut.

Ørbeck fortsetter sin forklaring, tilsynelatende upåvirket.

– Spesiell hukommelsessvikt

Vrangforestillingene ble ifølge familien mer påtrengende høsten 2011 og vinteren 2012, sa Ørbeck i retten.

– Denne saken er blitt den ultimate bekreftelse på at psykiatrien er ute etter ham, sa Ørbeck.

Ørbeck sier hukommelsessvikten er påfallende.

– Han husket ikke hvilken skole han startet på. Det er spesielt, kommenterer Ørbeck.

Tiltalte har en dårlig selvbiografisk hukommelse, som er knyttet til schizofreni, ifølge tiltalte.

– Han har en utrolig hukommelse om biler og PC. Samtidig er det en grunnleggende svikt i den selvbiografiske hukommelse. Jeg mener det er mye her, og at dette ikke bare kan knyttes til motivert hukommelse, sier Ørbeck.

Hun argumenterte med at hukommelsestapet kan knyttes til schizofreni.

– Det er masse forskning på nettopp dette, sa Ørbeck.

Elden: Hvorfor konkluderer dere forskjellig?

Statsadvokat Jens Olav Sæther spurte Ørbeck om det er noe som tyder på at den tiltalte har simulert.

– For å simulere ordentlig, må du ha en tanke om hvordan ting faktisk er, og hva man forsøker å skjule. Jeg tror hans lidelser er så alvorlig at han ikke er i stand til å se dette. Han kan ta seg sammen, men det er mye kaos der, sier Ørbeck.

Forsvarer John Christian Elden påpekte at Ørbeck, selv om hun har snakket mer med tiltalte, sitter med det samme bakgrunnsmaterialet som de medsakkyndige Kjersti Narud og Andreas Hamnes.

– Hvorfor konkluderer du forskjellig fra dem?

Det synes jeg er vanskelig å svare på, sier Ørbeck, før hun forsøker seg på en vurdering:

– Jeg tror mine medsakkyndige har lagt mer vekt på tvilen. Jeg opplever at vi i faglig forstand ikke er så uenige.

Bistandsadvokat Harald Stabell tok opp denne tråden da han fikk ordet.

– Hvis dere har lagt forskjellig vekt på tvilen, er vel også det en faglig uenighet?

– Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på det, altså, svarte Ørbeck.

Hun innrømte da at det også har vært tvil hos henne, men at den ikke har vært avgjørende for utfallet.

– Jeg tror nok at det er overveiende sannsynlig at min konklusjon er riktig, at han har vært psykotisk i rettspsykiatrisk forstand, sa Ørbeck.

– Fremtidig voldsrisiko er skyhøy

Ørbeck sier det ikke er åpenbart at tiltalte er behandlet feil av helsevesenet.

– Men det er grunn til å tro at behandlingen ikke har vært optimal. En av grunnene er at han ikke har villet behandles, sier Ørbeck.

Ørbeck mener den tiltalte må behandles med medisiner på en døgnbemannet institusjon, for at han skal bli bedre.

– Det er mange eksempler på at frivillig behandling ikke lykkes. De tar ikke medisiner, fordi de ikke opplever at de syke. Dette handler blant annet om at de mangler evne til innsikt, sier Ørbeck.

Hun sier at behandling av den tiltaltes sinnslidelse gjøres verre av at den har fått gå ubehandlet i mange år.

– Det hadde vært bedre om den hadde blitt behandlet tidligere. Når han har vært syk så lenge, reduserer det sjansene for normalisering, sier Ørbeck.

Ørbeck sier i retten at hun mener sjansen for fremtidige voldshandlinger fra den tiltalte er «skyhøy», dersom han ikke får behandling.

– Uten behandling vil psykosen forverres, og risikoen for vold vil være skyhøy, sier Ørbeck.