Oppsagte må lære opp nyansatte

Ansatte som er sagt opp i Kongsberg Maritime må lære opp folk som skal ta over jobbene deres.

Kongsberg Maritime

De ansatte som må gå i Kongsberg Maritime må bruke oppsigelsestiden til å lære opp sine etterfølgere.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Krisen i oljeindustrien har ført til flere runder med nedbemanning i Kongsberg Maritime. Denne høsten går selskapet gjennom en siste nedbemanningsrunde, og noen av de ansatte som blir oppsagt, er satt til å lære opp billigere arbeidskraft i utlandet.

Geir Hasnes er tillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Kongsberg Maritime.

Geir Hasnes er tillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Kongsberg Maritime.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Geir Hasnes, som er tillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Kongsberg Maritime forteller at det oppleves som vanskelig.

– De ansatte syns det er ubehagelig å vite at de skal miste jobben, samtidig som at noen andre skal få den, sier han.

Lønnsplikt og arbeidsplikt

Lovverket pålegger bedriften å betale lønn i oppsigelsestiden, og derfor lønnes ansatte etter at de er nedbemannet, forklarer Hasnes.

– Da er det rimelig at man gjør det som bedriften pålegger en, for i det hele tatt å få lønn, sier han.

Børre Larsen

Børre Larsen er HR-sjef i Kongsberg Maritime.

Foto: Kongsberg Gruppen

HR-sjef i Kongsberg Maritime Børre Larsen forstår at det er krevende for de oppsagte ansatte å måtte lære opp nyansatte.

– Jeg har stor sympati for alle som må gå i denne prosessen, og som må lære opp folk som skal overta oppgavene i utlandet, sier han.

Er dere litt kyniske?

– Jeg syns ikke det, vi må videreføre virksomheten vår og sørge for at de som nå skal overta oppgavene er i stand til å gjøre dette på best mulig måte, sier han.

Han påpeker i likhet med Hasnes at det er en sammenheng med lønnsplikt og arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

– Vi bruker ressursene på en best mulig måte, og har tatt hensyn til både bedriftens behov og individets situasjon, sier Larsen, og legger til at han håper at denne nedbemanningsrunden er bedriftens siste.

Store driftsunderskudd

Geir Håøy

Geir Håøy er konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Foto: Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har i tredje kvartal hatt et driftsunderskudd på 40 millioner kroner. Konsernsjef Geir Håøy sier i en pressemelding at årsaken til det svake resultatet er nedsatt aktivitet i markedet, og at olje- og offshoremarkedet fortsatt er krevende.

– Kongsberg Maritime har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå i et svekket marked. Nå opplever vi i økende grad at aktivitetsreduksjonen i markedet påvirker oss. Ordreinngangen er også redusert i kvartalet, sier Håøy.