Hopp til innhold

Opprørt over rådmanns-trakassering

Tillitsvalgte i Halden kommune er opprørt over det de mener er rådmannens trakassering av fagforeningsleder.

Halden kommune

Tillitsvalgte i Halden kommune er i opprør over et møte mellom de tillitsvalgte og rådmannen i forrige uke, der rådmannen skal ha gått til verbalt angrep på Fagforbundets Kirsti Rørmyr i påhør av alle tilstedeværende.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tillitsvalgte i Halden kommune reagerer kraftig på det de mener er trakassering fra rådmann Per Egil Pedersen mot Fagforbundets hovedtillitsvalgte Kirsti Rørmyr.

Under et møte i slutten av forrige uke gikk rådmannen til verbalt angrep på Rørmyr med mange andre tillitsvalgte tilstede.

- Angrepet var veldig ubehagelig å være vitne til og uprofesjonelt av rådmannen, sier Linda Gundersen, hovedtillitsvalgt for førskolelærerne til NRK.

- Et personlig angrep

Linda Gundersen, Halden kommune

Flere av de tillitsvalgte sier til NRK at det var vondt å være tilstede, da rådmannen angrep Rørmyr. - Angrepet var veldig ubehagelig å være vitne til og uprofesjonelt av rådmannen, sier Linda Gundersen

Foto: Rainer Prang / NRK

Linda Gundersen sier det er veldig ubehagelig uansett hvem som blir angrepet på en slik måte Rørmyr ble, da tillitsvalgte for nær samtlige ansatte i kommunen var samlet til et møte med rådmannen i slutten av forrige uke.

- Rådmannen gikk til personlig angrep, og det var helt unødvendig å ta opp en slik sak der og da, sier Gundersen.

Hun mener hvis det foreligger uenigheter bør man forsøke å løse det på tomannshånd.

- Det å la et slikt personlig angrep få utspille seg i påhør av alle oss andre ga en veldig trykket stemning, og jeg påtalte da også dette i møtet, sier Linda Gundersen.

- Hersketeknikk

NRK Østfold har snakket med samtlige av de tillitsvalgte som var tilstede, da rådmannen i følge dem trakasserte Rørmyr.

Fem av de åtte bekrefter episoden, og beskriver hendelsen som en regelrett hundsing av Rørmyr, og at det var vondt å være vitne til.

Tre av de tillitsvalgte nekter å kommentere saken, men bekrefter at de var i møtet.

- Måten rådmannen kjørte over Fagforbundet i dette møtet er hersketeknikk av sterkeste slag, sier Utdanningsforbundets Asle Milde til NRK.

Per Egil Pedersen

Rådmann i Halden kommune, Per Egil Pedersen, sier at han står inne for innholdet i det han sa i møtet med tillitsmennene, men han innrømmer at formen uttalelsene fikk kan ha vært uheldig.

Foto: Arash A. Nejad, Nejad, Arash A.

Han beskriver at rådmannen helt urettmessig tok øvrige rundt bordet til inntekt for sine synspunkter.

- Rådmannen sa, rettet til Fagforbundet, at vi som satt rundt bordet delte hans syn, og det er helt på trynet, sier Milde.

- Fikk en uheldig form

Rådmann i Halden kommune, Per Egil Pedersen, sier at han står inne for innholdet i det han sa i møtet med tillitsmennene, men han innrømmer at formen uttalelsene fikk kan ha vært uheldig.

- Det som skjedde var at jeg ble svært engasjert, og i form gikk jeg litt for langt. Det beklaget jeg for de andre tillitsvalgte, sier Pedersen til NRK.

De tillitsvalgte som kommenterte saken overfor NRK sier de ikke fikk noen beklagelse av rådmannen, og da NRK spør ham om dette svarer han at han beklaget det hele overfor Linda Gundersen, som tok til motmæle i møtet.

- Jeg har også snakket med Kirsti Rørmyr, og vi er også enige om hvordan vi skal forholde oss til dette videre, sier Pedersen til NRK.

- Ingen enighet med rådmannen

Fagforbundets hovedtillitsvalgte, Kirsti Rørmyr, sier saken først og fremst dreier seg om folkeskikk, og at hun ikke er enig med rådmannen.

- Det vi er enige om er at vi skal forsøke å få bistand fra sentralt hold, slik at vi kan finne frem til et bedre samarbeidsklima og bedre samarbeid. Utover det er jeg ikke enig med rådmannen i denne saken i det hele tatt, sier hun til NRK.

Rørmyr mener de tingene rådmannen pekte på i møtet, som blant annet saken om manglende brannsikkerhet i Halden kommune på grunn av konflikter i Halden brannvesen, var årsaken til at hun ble refset i påhør av de øvrige tillitsvalgte.

- Jeg opplever dette rett og slett som å bli hundset fordi jeg gjør jobben min som tillitsvalgt, sier hun.