Hopp til innhold

Opprør i byggebransjen

Byutviklingen i Halden er i ferd med å stanse opp. Kommunens tekniske etat er bremseklossen, hevder byggebransjen.

Gravemaskin

Det er et usedvanlig sterkt brev representanter fra Halden Håndverkerforening, Entreprenørforeningen, Gårdeierforeningen og byens arkitektkontorer har sendt Halden Næringsråd om problemene byggebransjen møter i kommunens tekniske etat.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er et uvanlig kraftig formulert brev representanter fra Halden Håndverkerforening, Halden Entreprenørforeningen, Halden Gårdeierforeningen og byens arkitektkontorer har sendt Halden Næringsråd.

Det hevdes at byggeutviklingen i kommunen er i ferd med å stoppe opp, og at en allerede konjunkturutsatt bransje lider under kommunens "nei-regime" og trege og vilkårlige saksbehandling i teknisk sektor.

Byggebransjen krever nå at næringsrådet tar opp problemene i bransjen med kommunen.

Les også:

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas i Halden

Blant flere alvorlige forhold brevet fra byggebransjen peker på er at Halden kommunes tekniske etat har et ledelsesproblem. - Ingen kommentar inntil dialogen med bransjen har kommet i gang, slik at jeg kan forstå hva saken gjelder, sier kommunalsjef i teknisk etat, Åsmund Bråtekas.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

Ledelsesproblem

I brevet påstås det blant annet at Halden kommunes tekniske etat har et ledelsesproblem, som bidrar til det bransjen beskriver som en uholdbar situasjon for byggebransjen.

Det pekes på fravær av samarbeid og smidighet og personavhengig saksbehandling.

Det uttrykkes også en tydelig frykt for at enkeltbedrifter og tiltakshavere skal bli rammet av represalier fra teknisk etat (se faksimile under).

"Den uheldige utviklingen oppfattes ikke som et bemanningsproblem, men som et ledelsesproblem i plan- og bygningsetaten", heter det i brevet.

- Ingen kommentar inntil dialogen med bransjen har kommet i gang, slik at jeg kan forstå hva saken gjelder, sier teknisk sjef Åsmund Bråtekas til nrk.no.

Brevet til Halden Næringsråd

Byutviklingen i Halden er i ferd med å stanse opp, det påstår foreninger innen byggebransjen i Halden i et brev til Halden Næringsråd.

Foto: Faksimile

Sjokkert over brevet

- Jeg synes dette er sjokkerende opplysninger, og vil ta saken opp politisk, sier Fremskrittspartiets Per Egil Evensen til nrk.no.

Evensen sitter i utvalget for bygg, plan og teknisk drift, som har ansvar for mye av det som rører seg i teknisk etat.

Han bekrefter at Halden kommune ikke har noen lovpålagt sentrumsplan og rullert kommuneplan, slik byggebransjen peker på i sitt brev til Halden Næringsråd.

- Det er helt åpenbart at brevet peker på noe svært vesentlig, nemlig at når man mangler bindende planer, som forplikter kommunen, så er det svært uheldig for byggebransjen, sier Evensen.

Les også:

Frykt for å uttale seg

NRK har forsøkt å få byggmestere, gårdeiere, eiendomsutviklere og arkitekter til å uttale seg om hva misnøyen konkret bunner i, men ingen vil la seg intervjue.

Svaret fra samtlige er at de tror det "kan straffe seg" for dem å la seg intervjue om dette temaet, og at de har alt å tape på å snakke med NRK om saken på nåværende tidspunkt.

Per Egil Evensen, Frp Halden

Frps Per Egil Evensen bekrefter at Halden kommune ikke har en lovpålagt sentrumsplan og rullert kommuneplan, slik byggebransjen peker på i sitt brev til Halden Næringsråd.

Foto: Kjetil Berg

De næringsdrivende NRK har hatt kontakt med sier de nå vil avvente hva Halden Næringsråd får ut av saken i forhold til Halden kommune. Deretter bestemmer de seg for hva de vil gjøre videre.

- Jeg synes denne tausheten fra en stor og viktig næringslivsaktør forteller det meste. Byggebransjen er seriøse næringsdrivende som ønsker like og forutsigbare vilkår.

Når jeg leser brevet ser jeg tydelig at bransjen opplever det stikk motsatte av forutsigbarhet, og det er nettopp dette rapporten fra Østfold kommunerevisjon fra 2009 beskriver, sier Per Egil Evensen til nrk.no.

"Nei-kommune"

I brevet fra fra Halden Håndverkerforening, Halden Entreprenørforeningen, Halden Gårdeierforeningen og byens arkitektkontorer beskrives et betent klima mellom kommunens tekniske etat og det private næringslivet i byggebransjen.

"Tidligere gikk samarbeid mellom privat og offentlig sektor greit og smidig, mens det nå har utviklet seg til konflikter og uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.

Det rammer også næringen og prosjekter, noe som er spesielt uheldig i disse tider for en bransje som fortsatt er preget av finanskrisen", skriver foreningene til Halden Næringsråd.

Fravær av service og stabilitet

Halden Håndverkerforening, Halden Entreprenørforeningen, Halden Gårdeierforeningen og byens arkitektkontorer viser til at Halden kommune har fått negativt stempel i forhold til saksbehandling i teknisk etat og for elendig kommunal service.

I en rapport Østfold kommunerevisjon utarbeidet for Halden kommunes kontrollutvalg i 2009 heter det at saksbehandlingen i teknisk etat er personavhengig og vilkårlig.

I Forbrukerrådets undersøkelse av servicenivået i kommunens tekniske etat kom Halden dårligst ut i Østfold.

Foreningene, som står bak brevet, ber nå Halden Næringsråd ta opp saken i møtet den 19. mai i år.