Opprop mot Moss-trasé

Stortingets transportkomitee får i dag et opprop med 767 underskrifter fra personer som ber dem se på alternative forslag til den vedtatte traseen for dobbeltspor gjennom Moss. Personene bak underskriftskampanjen mener også det er mulig å bygge den 10 kilometer lange strekningen gjennom Moss og Rygge for 6 milliarder kroner mindre enn planlagt, og ber om kvalitetssikring av trasé-skissen.