Hopp til innhold

Opprettholder Solås-fritak

Valgstyret i Oslo fastholdt tirsdag vedtaket om å gi Lars Petter Solås fritak fra Fremskrittspartiets kommunevalgliste. Vedtaket var enstemmig.

Den tidligere listetoppen ba selv om å bli slettet fra lista etter nachspiel-bråk og eksklusjon fra partiet.

Valgstyret måtte behandle saken på nytt etter at to personer klaget på vedtaket om å innvilge fritak.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sådd tvil om hvorvidt valgloven åpner for fritak etter fristen. Solås søkte om fritak to uker for sent.

Valgstyret i Oslo mener at de har sitt på det tørre. I innstillingen fra valgsekretariatet blir det blant annet pekt på at fritaksnekt for Solås vil være forskjellsbehandling i forhold til andre som har fått fritak etter fristen.

Det har skjedd både i Oslo og andre steder både i 2019 og foran årets valg.

Siste ord er ennå ikke sagt. Klagene går nå til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. De opplyser til NRK at de vil behandle saken så raskt som mulig, men at det vanskelig å si når.

– Jeg synes det er fint at saken går til Kommunaldepartementet for en ytterligere lovfortolkning, men føler meg veldig bekvem med valgstyrets vedtak, sa leder for valgstyret, ordfører Marianne Borgen (SV).

Lars Petter Solås pressebilde
Foto: Fremskrittspartiet / NTB