Oppretter midlertidig klinikk

Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus har opprettet en midlertidig poliklinikk i forbindelse med koronavirusutbruddet. De har nå lyst ut ni nye stillinger for leger og sykepleiere som vil være med på å bekjempe koronaviruset.