Politiet oppretter egen hatkrim-gruppe i Oslo

Politiet i Oslo oppretter nå en egen gruppe på Manglerud politistasjon som skal jobbe med hatkriminalitet.

Stasjonssjef Janne Stømner ved Manglerud politistasjon

STORE MØRKETALL: I fjor fikk Oslo-politiet inn 55 hatkriminalitet-saker, forteller stasjonssjef ved Manglerud politistasjon Janne Stømner. Hun mener mange ikke melder fra om hatkriminalitet.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK

Den nye gruppen skal fange opp både enkeltpersoner og grupper som opplever å bli utsatt for hatkriminalitet.

Selv om gruppen holder ved Manglerud politistasjon skal den ha et sentralt ansvar for Oslo politidistrikt og drive opplæring av alle i distriktet.

– Oslo politidistrikt har håndtert denne typen saker i mange år, men vi må erkjenne at vi må opparbeide en bedre kompetanse rundt fenomenet og rundt det å snakke med publikum og håndtere sakene på en profesjonell måte, sier Janne Strømner, stasjonssjef ved Manglerud politistasjon.

Gruppen skal drive etterforskning og følge opp saker, men de skal også drive opplæring i politidistriktet og samarbeide med aktører i spesielt utsatte miljøer, som Rosa kompetanse og LHBT, Likestillingsombudet og flere religiøse organisasjoner.

Et større mørketall

I 2013 fikk politiet i Oslo inn 55 saker som går under kategorien hatkriminalitet, men Strømner mener det er et større mørketall.

– Det kan være mange som kan ha vært utsatt for det som kanskje ikke tenker og reflekterer over det. Noen ønsker kanskje ikke å anmelde, og kanskje har vi ikke vært gode nok på å informere og veilede rundt fenomenet, sier hun.

Ifølge Stømner blir folk i hovedsak trakassert for etnisitet og seksuell legning. Gruppen starter opp arbeidet sitt mandag 1. september.

Truet med å bli kuttet hode av

Tre ganger har Yousef Assidiq i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk gått til politiet etter å ha blitt truet. Senest denne uken opplevde han å bli spyttet på før demonstrasjonen mot IS i Oslo i ettermiddag.

– Det har vært så alvorlig som drapstrusler. Sist gang var det snakk om en som skulle kutte hodet av meg og bruke det som fotball, sier Assidiq.

Han synes det er viktig at politiet setter i gang et slikt tiltak.

– Jeg tror en slik gruppe vil kunne øke kunnskap om de forskjellige gruppene og gjøre det enklere å anmelde fordi man vet at politiet vet hva de snakker om, sier Assidiq.

Han mener det er på tide at politiet tar hatkriminaliteten på alvor, men mener også at det viktig at de som har opplevd trusler velger å gå til politiet og anmelde saken.

– Det er bedre å anmelde en gang for mye enn en gang for lite. Jeg mener man burde gjøre det så det i hvert fall kommer inn i statistikken.

Saken fortsetter under bildet.

Konvertitten Yousef Bartho Assidiq.
Foto: Paal Wergeland / NRK

– Positivt at politiet tar det på alvor

Stian Berger Røsland (H)
Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), synes det er bra at Oslo-politiet tar denne type kriminalitet på alvor.

– Det er veldig positivt at Oslo politidistrikt så til de grader tar på alvor den uheldige utviklingen vi har sett på dette feltet og lager en egen gruppe, sier han.

Røsland viser til tidligere innsatsgrupper Oslo-politiet har hatt og mener at politiet har lyktes godt med slike grupper. Derfor tror han derfor på gode resultater også denne gangen.

Byrådslederen forteller at kommunen skal være med på å bidra i arbeidet med å bekjempe hatkriminaliteten.

– Vi fra kommunens side kan bidra med møteplasser og arenaer for dialog og debatt samtidig som politiet kan bruke sine virkemidler. I sum har vi god erfaring med at dette fungerer godt sammen, og jeg tror det er noe vi kan få til på dette feltet også, sier Røsland.