Hopp til innhold

Nav-ansatte utsettes stadig for vold og trusler

Tirsdag starter rettssaken mot en 27 år gammel mann som er tiltalt for drap på en Nav-ansatt på Ammerud i Oslo august 2013.

NAV Ammerud

En saksbehandler ble drept på NAV-kontoret på Ammerud for et år siden. Den tiltalte tilbringer varetektsperioden på Dikemark sykehus i Asker.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Anni Rachmawati Godager (34) døde tre dager etter at hun ble stukket med kniv i ryggen og hodet på kontoret sitt hos NAV på Ammerud i Oslo om morgenen 5. august 2013.

Tirsdag starter rettssaken der en 27 år gammel mann er tiltalt for drap etter Straffelovens paragraf 233, første ledd. Statsadvokat Anne Margrete Katteland ber i tiltalen om at mannen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalt ble dømt for vold i 2005, og det har tidligere vært tvil om tilregneligheten hans.

Har gjennomført sikkerhetstiltak

I en kartlegging etter drapet på Ammerud kom det fram at 3.800 Nav-ansatte hadde opplevd direkte trusler mot seg selv, og 230 ansatte hadde blitt utsatt for vold fra brukerne.

Fredag ble en ansatt på NAV-Sagene i Oslo truet med kniv. Av andre voldshendelser NRK har omtalt er tre fra mars, der en kvinne tente på seg selv på kontoret på St. Hanshaugen. Samme dag ble en ansatt på Grünerløkka drapstruet og en ansatt på Frogner slått av en bruker.

 Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo

Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Foto: nyebilder.no / nyebilder.no

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum, sier at NAV Oslo har gjennomført en del enkle fysiske tiltak som øker sikkerheten til de ansatte og brukere, og at flere står for tur.

– Ofte er det ikke store endringene som skal til, det kan være hvilken vei døren slår i det rommet du sitter i for eksempel, sier Hege Farnes Hildrum.

Det er ikke alle sikkerhetstiltakene hun vil snakke om i offentligheten.

– Nettopp det at bare vi kjenner til en del av tiltakene bidrar til bedre sikkerhet for de ansatte, sier NAV-direktøren i Oslo.

Enklere på Ullern

NAV Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune hadde før drapet på Ammerud for ett år siden startet et samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune. De utviklet sammen en anbefalt standard for fysisk sikkerhet i NAV-kontorene, og så har de gått gjennom de enkelte kontor og vurdert dem opp mot denne standarden.

– Men hvert NAV-kontor har ulike brukergrupper, og vurderingene må gjøres lokalt. Det største NAV-kontoret i Oslo er Gamle Oslo som kan ha 500 brukere innom i løpet av en dag, mens for eksempel Ullern har langt færre, og da blir det enklere å ha oversikten over brukerne og sikkerhetsrisikoen.

Glassvegger og alarmknapper

NRK har tidligere nevnt fysiske sikkerhetstiltak som at det lages glassvegger på kontorene, slik at kolleger lettere kan oppdage det hvis en situasjon blir uhåndterbar. Det er også blitt installert alarmknapper under skrivebordene der saksbehandlere sitter, og noen ansatte har bærbare alarmsystemer.

I tillegg kan NAV-kontorene sørge for at det er ekstra rømningsveier ut av rommene der de ansatte har samtaler med brukerne. Slik kan de komme seg unna et mulig angrep raskt, uten å måtte komme seg forbi den som truer på vei ut av døra.

Hege Farnes Hildrum sier at da NAV-reformen kom ble det bygget en del nye publikumsmottak for NAV-kontorer i Oslo, som i NAV Gamle Oslo og NAV Grünerløkka, men at enkelte flyttet inn i eksisterende mottak. Noen av disse står for tur for å få gjennomført små byggmessige endringer.

– Noen av disse endringene er knyttet til sikkerhet, men det er også andre driftshensyn.

Bedre på å dempe konflikter

NAV Oslo har valgt ut og trent opp ressurspersoner på hvert enkelt NAV-kontor. Beredskapstjenesten i Oslo kommune og de lokale ressurspersonene har gjennomført sikkerhetsøvelser på 14 av 15 NAV-kontor i Oslo. Det siste kontoret skal ha øvelse i september.

– Alle kontorene har nå folk med spesiell kompetanse på sikkerhet. Det vi trener på hele tiden er å bli bedre på å vurdere risiko. Og samtidig, når en situasjon oppstår, hvordan vi kan bli bedre på å dempe konflikten, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.