Opphever totalforbud

Totalforbud mot bålbrenning/ bruk av åpen ild i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler oppheves av brannsjefene i de respektive brannvesen fra og med 1. juli 2014.

Det vises samtidig til det generelle forbudet mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og skogmark gjelder hvis man ikke har fått tillatelse fra brannvesenet.

Det anbefales videre at forsiktighet utvises også utenfor skog og skogmark ved tenning av alle typer av åpen ild, som for eksempel bål, bålpanne og engangsgrill.

Engangsgrill
Foto: angermann/Flickr/CC