Opphever vedtak om Hankøutbygging

Fylkesmannen ber om ny behandling av utbyggingen av 40 hytter i Husebukta på Hankø.

Husebukta

Det har vært mange protester mot de 40 planlagte ferieleilighetene som er tilknyttet Henning Forsbergs hotell på Hankø.

Foto: Camilla Næss/NRK

For fjorten dager siden stanset fylkesmannen utbyggingen etter klage fra naboer i området. Nå bes kommunen behandle saken helt på nytt.

Det har vært mange protester mot de 40 planlagte hytter som er tilknyttet Henning Forsbergs hotell på Hankø.

Protester fra lokalbefolkning

Harald Zwart

Filmregissør Harald Zwart, har flagget sin motstand mot prosjektet.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Protestene har kommet både fra lokalbefolkningen på Hankø, hytteeiere, og politikere, som mener at prosjektet er på kollisjonskurs med forbudet mot å bygge i strandsonen.

Likevel fikk utbygger rammetillatelse for prosjektet av Fredrikstad kommune. Og utbyggerne begynte å selge leilighetene allerede i sommer.

Les: Tregt salg av omstridte leiligheter

Saken har fått bred mediedekning, spesielt i forbindelse med at både prinsesse Martha Loise, og filmregissør Harald Zwart, har flagget sin motstand mot prosjektet.

Les: Märtha og Ari tapte byggekampen

Omgår strandsoneforbud
Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø

Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø

Foto: MAKE Arkitekter as

Klagen fra de engasjerte motstanderne, som fylkesmannen nå har tatt til følge, går ut på at benyttelsen av hyttene, og at tilknytningen til hotellet ikke stemmer overens med argumentene for å omgå forbudet mot å bygge i strandsonen.

Fylkesmannen presiserer imidlertid i sitt vedtak at problemstillingen i denne saken ikke er om det skal tillates utbygging av Husebukta under henvisning til det særlige vern som er etablert i strandsonen.

Dette spørsmålet er avgjort med bindende virkning gjennom den vedtatte reguleringsplanen, og byggeforbudet i strandsonen gjelder derfor ikke

Årsaken til fylkesmannens oppheving av vedtaket, er for å få klarhet i om den planlagte utbyggingen er forenelig med regulering av området og tillatt bruk av utleie.

Video nsps_upload_2009_4_17_18_24_20_3317.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.