Hopp til innhold

Oppfordrer til boikott

Utdanningsforbundet i Østensjø bydel oppfordrer foreldre, barnehager og skoler til å boikotte et prosjekt der barnehagebarn skal få vurdert sine kunnskaper.

Barn i barnehage
Foto: Junge, Heiko (Illustrasjon) / SCANPIX

Til å begynne med gjennomføres prosjektet i bydelene, Østensjø og Gamle Oslo og evalueringen skjer fra høsten. Blant annet skal barna evalueres i matematikk, skriver Klassekampen.

Prosjektet som heter "Her kommer jeg" er er ment å gjøre overgangen
smidigere mellom barnehage og skole.

Skadelig

Prosjektet er todelt. Den ene delen er en evaluering som barna selv skal si noe om hva de kan og hva de liker å gjøre. I den andre delen skal barna vurderes av ansatte ut fra 48 spørsmål.

Evalueringen skal oversendes til skolen barnet skal starte på, og dette opprører mange.

– Vi mener at dette kan være skadelig for det halve årskullet med Oslounger som berøres av pilotprosjektet, sier pedagogisk leder ved Havnehagan friluftsbarnhage, Erik Nygaard til avisen.

Støtter boikotten

Partiet Rødt sier i en pressemelding at denne tankegangen seiler under falskt flagg når det sies å skulle gi elevene bedre tilpasset opplæring, og gir sin full støtte til Nygaard.

– Rødt oppfordrer alle pedagogiske ledere som blir bedt om å gi barna "avgangskarakter" fra barnehagen, til å bli med på boikotten som førskolelærerne i Østensjø bydel har starta, sier bystyremedlem og stortingskandidat Erling Folkvord i pressemeldingen.

Rødt mener forsøket bør stanses før det kommer i gang.

– Rødt vil fremme forslag i bystyret om å stanse forsøksprosjektet. Vi vil ikke at barn som starter i Oslo-skolen høsten 2009 skal bli forsøkskaniner i Høyre/FrP-byrådets satsing på testing for å sortere barn, sier han.

Fare for stempling

Etter en poengberegning skal det avgjøres om barnet trenger tilrettelagt opplæring. Nygaard mener dette kan best beskrives som avgangskarakterer for barnehagebarn.

Nygaard sier dette er et brudd på faglige profesjonalitet og får støtte fra medlemmene i Utdanningsforbundet om boikottaksjonen.

Høyskolelektor ved avdeling for lærerutdanning, Brit Nordbrønd sier til avisen at hun frykter dette skal stemple barna og at evalueringen skal brukes til å plassere barna i klasserommet.