Oppegård får bot i mobbesak

Politiet har gitt Oppegård kommune 60 000 i bot for brudd på opplæringsloven.

Vassbonn skole i Oppegård

Oppegård har fått bot etter en mobbesak ved Vassbonn skole.

Foto: Oppegård kommune

Fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet. Politiet mener skolen fulgte for dårlig opp og har ilagt kommunen en bot på 60 000 kroner.

En av elevene det handler om byttet i 2015 til en annen skole. En måned etter skolebyttet tok hun sitt eget liv.

Advokaten til den avdøde jentas familie, Frode Sulland, skriver i et klagebrev mot forelegget at hun tok livet sitt som følge av mobbingen.

Rådmann Lars Henrik Bøhler

Rådmann Lars Henrik Bøhler.

Foto: Oppegård kommune

Oppegård kommune vil ikke kommentere om det er en sammenheng mellom mobbingen og jentas selvmord.

– Denne saken kan jeg ikke kommentere på grunn av taushetsplikten, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Ifølge politiet håndterte ikke Vassbonn skole konflikter og situasjoner i det psykososiale miljøet slik de skal etter loven. Opplæringsloven sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Skolen fikk kritikk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i fjor og ble pålagt å utarbeide rutiner og sikre at alle ansatte vet hvordan de skal reagere i ulike situasjoner.

Vil ha bedre begrunnelse

Oppegård kommune har bedt om en nærmere begrunnelse.

Bøhler sier kommunen ikke kommer til å vedta boten ennå. Han mener det er vanskelig å ta selvkritikk for hvordan de har håndtert situasjonen.

– Forelegget sier lite om hvilke plikter vi faktisk har brutt og når og under hvilke omstendigheter. Vi har bedt om en tilbakemelding fra politidistriktet og statsadvokatembetet.

– Er det noe dere tar selvkritikk på i denne situasjonen?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere innholdet så lenge saken ikke er endelig avgjort.

– Når det gjelder fylkesmannen har vi sagt at vi mener vi har et forsvarlig system. Tilbakemeldingene fra fylkesmannen har gitt oss mange gode råd og anbefalinger som vi har innarbeidet i våre planer. Jeg vil understreke at vi tar dette med mobbing og krenkende atferd på største alvor, sier Bøhler.

Mener boten er for lav

Advokat Frode Sulland representerer familien til en av elevene. De har klaget fordi de mener boten er for lav.

Frode Sulland

Advokat Frode Sulland.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Klagen er basert på en oppfatning av at forelegg i slike saker er på et overraskende lavt nivå og at denne saken er mer alvorlig enn forelegget avspeiler. Man kan jo se for seg en promillekjøringssak hvor boten skal være 1,5 ganger brutto månedslønn. Dette er på samme nivå og står ikke i forhold til alvoret i saken og hvordan dette har vært opplevd.

– Hvor stort mener dere forelegget bør være?

– Vi har sammenlignet dette med ulike former for arbeidsmiljøkriminalitet hvor man ser bøtenivå og foretaksstraff på flere hundre tusen kroner, sier Sulland.

– Hvordan har denne saken vært for familien?

– Jenta hadde det svært vanskelig, og de har opplevd det som svært viktig å få satt fokus på dette både gjennom fylkesmannens og politiets behandling av saken. De har satt stor pris på at disse instansene har behandlet saken med grundighet og alvor, sier Sulland.

Klagen skal behandles av statsadvokaten. Hvis kommunen ikke vedtar boten, går saken normalt til retten, ifølge politiet.

14.7.2017: I en tidligere versjon skrev NRK at to jenter anmeldte forholdene. Etter publisering er NRK blitt gjort oppmerksom på at politiet startet etterforskning på eget initiativ.