Hopp til innhold

Oppdaget ulovlig subsidiering

Halden kommune varsler konsekvenser for flere ansatte, som kan være knyttet til ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering på Rokke fyllplass.

Rokke kommunale avfallsanlegg, Halden

FÅR KONSEKVENSER FOR ANSATTE OG EKSTERNT SELSKAP. Halden kommune varsler konsekvenser for flere ansatte, som er knyttet til ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering på Rokke fyllplass.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er etter tips fra utenforstående at Halden kommune har oppdaget det som ser ut til å være ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering i forbindelse med avfallshåndteringen på Rokke fyllplass.

– Halden kommune kan ha hatt en rolle, knyttet til oppstarten av en bedrift, som samarbeider med Rokke avfallsanlegg.

Den rollen er uklar, og det ser vi nærmere på, sier konstituert rådmann i Halden kommune Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Eivind Hansen

TROLIG IKKE POLITISK BEHANDLET. Ifølge konstituert rådmann Eivind Hansen er det ingenting ved de interne undersøkelsene rundt saken, som så langt tyder på at Rokke-saken er politisk klarert.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Får konsekvenser

Det som hittil er oppdaget, vil få konsekvenser for flere ansatte.

– Det gjennomføres intervjuer og samtaler med alle som har vært involvert i den saken, som jobber i Halden kommune, forteller Eivind Hansen.

Han vil ikke si noe hvilke konsekvenser saken får for kommunalt ansatte.

– Det håndterer vi som en personalsak, sier han.

På forespørsel fra NRK om saken kan bli oversendt til politiet eller Kontrollutvalget i Halden kommune sier Hansen at han regner med at forholdet håndteres internt.

Søppelplass

MÅ KONKURRANSEUTSETTE. Den involverte bedriften har fått beskjed om, at kommunen må konkurranseutsette tjenesten de leverer, dersom Halden kommune trenger tjenesten.

Foto: Espen Bierud / NRK

Sier opp avtale

Virksomheten ved avfallsanlegget på Rokke startet på slutten av 1960-tallet.

I den første tiden ble anlegget drevet av private på oppdrag fra Halden kommune. Nå har kommunen overtatt driften selv og satser på å renovere anlegget og utvikle dette til å bli et moderne og framtidsrettet avfallsanlegg.

Bedriften, som kan være ulovlig subsidiert, har fått beskjed fra kommunen om at avtaler som er inngått må opphøre.

– Vi har skrevet et brev til den involverte bedriften, og fortalt at selskapet selvfølgelig er velkomne til å benytte tjenestene ved Rokke avfallsanlegg, som alle andre kunder, sier Hansen.

Men kommunen kan ikke inngå noen avtale med selskapet uten konkurranse.

– Hvis vi føler at vi har behov for tjenesten, så vil vi dette bli konkurranseutsatt, sier Eivind Hansen til NRK.no.