Ønsker seg tonnevis av stein

Planene om ny bydel, ny havn og flytting av Bastø-fergene i Moss kan skyte fart, dersom kommunen får skaffet seg millioner av tonn med sprengstein.

Fergekai Moss

ET ENDRET BYBILDE. Køene til og fra Bastøfergene kan bli flyttet vekk fra sentrum av Moss, dersom 'Prosjekt Sjøsiden' blir en realitet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gjennom mange år har Moss kommune jobbet med å få et nytt ansikt ut mot sjøsiden, der Bastø-fergene kommer inn.

Planer om jernbanetunnell og et nytt fergeleie har det vært mye og lenge snakk om, og også planene for utvidelse av havna har stått på ønskelisten.

Nå ser det ut til å skje positive ting i Moss med infrastruktur og boligområder mot byens waterfront.

Kommunen har samlet flere store aktører bak seg, for å sikre seg steinmassene fra den 19,5 kilometer lange tunellen på Follobanen.

Med disse massene vil Moss sentrum kunne få en kraftig fornyelse.

Les også:

Skip ved kai i Moss

FLYTTER HAVN OG SKAPER NY BYDEL. Moss kommune ser på Drammen som en foregangsby med å tiltrekke seg positiv oppmerksomhet ved å endre på infrastrukturen. Drammen har lyktes i å forandre både image og innhold i sentrum, og gjort byen til en 'kulturby' mange norske byer ønsker å kopiere.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det største i Moss på 100 år

Et nytt havneområde og en miljøvennlig havn, flytting av Bastøferga og en ny bydel med boliger, står på ønskelisten i Moss.

Dersom "Prosjekt Sjøsiden" blir en realitet vil Moss by få et helt nytt ansikte ut mot Oslofjorden.

- Dette er store visjoner, enorme planer og et gedigent prosjekt, sier daglig leder i Mosseregionens næringsutvikling, Yngvar Trandem, til Byavisa Moss.

Han legger ikke fingrene i mellom, for å fortelle hvor stort prosjektet kan bli for Moss, dersom alle biter kommer på plass.

- Jeg vil si at dette er det største som har skjedd Moss på 100 år, sier Trandem.

Les også:

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

OPTIMISTISK TIL SJØSIDE-PROSJEKT. Ordfører Tage Pettersen tror ikke det blir mange motstandere til den omfattende byfornyelsen, det nå legges opp til.

Foto: Anders Winlund / NRK

- Fått tre henvendelser

Moss kommune vil innen 20. august i år søke om å få overta sprengmassen fra den nye Follo-tunellen, som utgjør 10-11 millioner tonn med stein.

Med denne massen vil man fylle ut i sjøområdene ved Moss, og dermed kunne skaffe kommunen helt nye arealmuligheter.

I følge Byavisa Moss har ordfører Tage Pettersen (H) kun fått tre henvendelser fra folk som er skeptiske til prosjektet.

- Først når planene foreligger, vil det være mulig for alle å sette seg skikkelig inn i saken, sier Pettersen - som ikke tror det blir mange motstandere til den omfattende byfornyelsen, det nå kan ligge an til.

- Glad over entusiasmen

- Det er en stor entusiasme i Moss, og spesielt hyggelig er det at politikerne i byen er så positive til endringene som kan komme, sier Roar Johansen til NRK.no.

Han har en fortid fra Kystverket, og er svært delaktig i Mosse-prosjektet på havnesiden.

Johansen jobber nå for "Havnealliansen", som er et samarbeid mellom Borg, Moss og Horten havner.

- Moss kan stå foran en fantastisk løsning i forhold til havn, og ikke minst snakker vi her om en miljøvennlig havn, sier Johansen.

Tunge krefter samlet

Investeringene kan komme opp i 20 milliarder kroner, dersom alle biter kommer på plass.

Det er tunge aktøer, som samler krefter i prosjektet.

Blant annet er Jernbaneverkets utviklingsselskap - Rom Eiendom AS, Moss havn, Moss kommune og Jernbaneverket involvert i "Prosjekt Sjøsiden".

Får man inn planene som en del av Nasjonal transportplan vil det utløse statlige midler.

Roar Johansen, Borg havn

HAVNEUTBYGGING I 100 ÅRS-PERSPEKTIV. - Havna er en byggekloss i et større puslespill, som Moss kommune med mange samarbeidspartnere nå jobber med, sier Roar Johansen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sjø- og banetransport er fremtiden

Fra statlig hold er det i flere år sendt signaler om at man i langt sterkere grad ønsker å få mest mulig godstransport over på sjø og jernbane.

Moss havn ligger nær hav, nær jernbane og nær E6.

- Prosjektet her i Moss er viktig av mange grunner, både i forhold til utvikling av havna og i et byutviklingsperspektiv. For havna er det viktig å kunne øke kapasitet på sjøtransport til og fra Moss med mere havneareal, sier Johansen.

Han peker på at det er viktig å kunne effektivisere logistikken i havna med mer moderne design og infrastruktur.

- Det gir bedre mulighet for jernbanespor i havna slik at kobling mellom alle transportformer kan gi bedre og mere miljøvennlig transportløsninger fra dør-til-dør og konsentrere havnas virksomhet i litt større avstand fra boligområder, sier Roar Johansen til NRK.no.

- Vinn-vinn-situasjon

- Vi har et langsiktig perspektiv i det vi planlegger, og når det gjelder kostnadskrevende havneutbygging må vi tenke i et 100-års perspektiv, sier Johansen som har deltatt i atskillige prosjekter for norske havner gjennom mange år i sin fartstid i Kystverket.

Totalt sett tror han "Prosjekt Sjøsiden" vil være et vinn-vinn-prosjekt både for byen og næringslivet.

- Men vi er i en tidlig planfase, så vi skal ikke forskuttere løsninger og antatte positive effekter før dette er godt utredet og behandlet i våre styrende organer.

Dette er en byggekloss i et større puslespill, som Moss kommune med mange samarbeidspartnere nå jobber med, sier Roar Johansen.