Ønsker nye løsninger for asylbarn

I løpet av de tre siste månedene har ti barn forsvunnet fra Hvalstad transittmottak i Asker. Nå vil justisministeren i samarbeid med organisasjoner forsøke å finne løsninger på problemet.

Barn på Hvalstad transittmottak

Ti barn har forsvunnet fra Hvalstad transittmottak i Asker.

Foto: NRK

I dag møtte justisminister Knut Storberget en rekke menneskerettighetsorganisasjoner for å diskutere hvordan asylsøkerbarn kan få bedre hjelp og oppfølging enn de har i dag.

– Det er svært vanskelige saker, sier justisministeren.

– Det vi ser nå er at vi kommer altfor sent på banen. Det er vanskelig å finne barn og det er mer igjen å gjøre.

Vil flytte ansvaret fra UDI til barnevernet

Maria Jordet Bruheim

Maria Jordet Bruheim.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen/NRK

I dag er det Utlendingsdirektoratet som har ansvaret for asylsøkerbarna i Norge. De fleste organisasjonene som var representert på tirsdagens møtet ønsker heller at barnevernet skal tildeles dette ansvaret.

– Omsorgsoverføring til barnevernet er et av de tiltakene som må skje for at det skal bli en reell forandring for de her barna. At ungdom mellom 15 og 18 år ikke har den samme omsorgen som norske barn har, synes vi er urimelig, sier Maria Jordet Bruheim som sitter i sentralstyret til Redd Barna ungdom.

– Det er ikke til barnas beste i det hele tatt.

Video Ti barn har forsvunnet fra Hvalstad transittmottak

Storberget er uenig

Knut Storberget

Knut Storberget.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Justisministeren er imidlertid ikke sikker på at dette er den beste løsningen.

– Jeg mener at vi først og fremst må få til ordninger for barn som gjør sitt til at man har nære kontaktpersoner, enten det er verge eller ny familie. Først da vil vi virkelig se at det blir mobilisert når barn forsvinner, sier Storberget.

Kan være ofre for menneskehandel

Totalt har rundt 50 barn forsvunnet fra norske asylmottak hittil i år, uten å ha kommet tilrette igjen. Hvor de blir av og hvorfor de blir borte, skulle mange ha visst mer om.

Det man har grunn til å bekymre seg for er at disse barna kan være lette bytter for menneskehandel.

– Det er vanskelig å få tak i dem som styrer hele menneskehandel-trafikken. De som sitter bak, sitter ofte i et annet land. Men det er økt innsats både på koordinering mellom etatene og i de respektive etatene, sier Storberget.

Synes situasjonen er bedret

Debatten rundt asylsøkerbarn som forsvinner verserte også i sommer.

Eli Størset som er daglig leder på hvalstad transittmottak, mener arbeidet med dette problemet har blitt mer profesjonelt siden da.

– Vi har hatt egne samarbeidsmøter med politiet og med UDI og fått et styrket samarbeid på tvers av etatene. Vi er mer opptatt av problematikken og at melderutinene fungerer bedre og at oppfølgingen er raskere, sier Størset.

Storberget jobber for tiden med en stortingsmelding som skal hjelpe barn på flukt. Hvilke innspill han vil ta med seg fra dagens møte er foreløpig ikke sikkert.