Ønsker felles brannvesen

Politikere i Halden mener det kan være en god idé å ha felles brannvesen med Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.

Brann, brannvesen

Brannvesenet i Halden kan bli slått sammen med kollegene i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.

Foto: Rainer Prang / NRK

Forslaget skal diskuteres av politikerne i teknisk hovedutvalg på onsdag. Ett av målene er å spare penger, sier en av forslagsstillerne, Fremskrittspartiets Vegar Johansen.

– Det må være en del fordeler, i forhold til administrasjon og et styrket faglig miljø. Men det er naturligvis en rekke forhold som må avklares.

Hvilke forhold er det snakk om?

– De ulike brannvesenet har blant annet litt lokale variasjoner i hvilke oppgaver de utfører.

Nygård er avventende positiv

Jon-Ivar Nygård

Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård er ikke negativ til forslaget til Halden-politikerne.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

Det ble laget en rapport om et felles brannvesen allerede i 2004. Men de tallene som blir presentert i den rapporten er nå for gamle, mener Johansen.

– Det er for usikkert å si noe nøyaktig om disse tallene, per nå. Men visjonen er at dette skal gi en økonomisk gevinst.

Fredrikstad og Hvaler har allerede et interkommunalt brannvesen. Tidligere har et samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg strandet, men Fredrikstadordfører Jon-Ivar Nygård er avventende positiv til det nye forslaget.

– Jeg mener at kommunene i Østfold hele tiden må se om det er noe potensial i et samarbeid, som både kan gi forbedringer og økonomisk innsparing. Men vi har ikke noen konkret diskusjon i Fredrikstad på dette akkurat nå, sier han.