Ønsker ekstern gransking

Sentrale politikere i formannskapet i Drammen mener kommunen må få hjelp utenfra når korrupsjonssaken skal granskes. Torsdag velger kontrollutvalget i kommunen hvem de vil bruke.

Drammen rådhus

Det kommunalt eide Buskerud kommunerevisjon er ett av alternativene til å få granskingsoppdraget i Drammen kommune.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– I Høyre er vi av den formening at en ekstern gransking ville være å foretrekke, sier Høyres Tove Paule.

Tove Paule

Tove Paule mener situasjonen i dag er langt mer alvorlig enn den var i 2013.

Foto: Birgitte Simensen Berg / Drammen kommune

Tirsdagens formannskapsmøte i Drammen kommune handlet utelukkende om Buskerudbypakke 2, og korrupsjonssaken ble ikke nevnt av noen. Men etter møtet snakket politikerne villig.

– Ved ekstern gransking får du helt nøytrale mennesker. Og så er det mange som påstår at Buskerud kommunerevisjon sånn sett ikke er helt nøytrale. Vi har jo eierandeler der og vi har folk som sitter i styre og stell. Så helt eksternt er nok å foretrekke, gjentar Paule.

Frikjent i 2013

To byggesaksbehandlere i Drammen er siktet for grov korrupsjon, og en rekke utbyggere kommer etter. Da det oppstod mistanke om uregelmessigheter i byggesaksavdelingen i Drammen i 2013 ble det interkommunale selskapet Buskerud Kommunerevisjon satt til å undersøke saken. Byggesaksavdelingen ble frikjent. Nå etterforsker politiet korrupsjonssaker fra 2013.

Masud Garahkhani

Masud Gharahkhani mener alle fakta må på bordet.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi skal ha et gruppemøte hvor vi skal diskutere denne saken. Men personlig foretrekker jeg at det skal være en ekstern gransking. Det er fordi all fakta skal på bordet. Det skal ikke være noen tvil om at det blir foretatt en grundig gransking, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani.

– Jeg syntes denne saken er såpass stor og omfattende at vi må ha hjelp utenfra. Ekspertisen der ute er god. I ettertid vil vi nok ase at vi gjorde et godt valg hvis vi spør noen utenfor kommunen og fylket, sier KrFs Odd Gusrud.

– Standpunktet de tok var feil

– Nå har kommunerevisjonen vært innblandet i saken og tatt tydelig standpunkt til saken tidligere. Og det standpunktet de tok var feil. Så jeg mener noen andre bør inn, sier Jon Helgheim fra Frp.

Han mener dette burde vært gjort allerede.

Jon Helgheim

Jon Helgheim mener eksterne granskere allerede burde vært på plass.

Foto: Birgitte Simensen Berg / Drammen kommune

– Jeg setter spørsmålstegn ved at ingen eksterne allerede er inne, og at det står egne folk i kommunen som skal ha en gransking før granskingen, sier Helgheim.

– I 2013 fulgte man det demokratiske flertallet. Det ble gjort og det er greit. Men situasjonen i dag er langt alvorligere enn det den var i 2013, avslutter Paule.

Torsdag skal kontrollutvalget i kommunen ta stilling til hvem som skal få granskingsoppdraget, der det kommunalt eide Buskerud kommunerevisjon er ett av alternativene.