Omvendt voldsalarm - 3 år forsinket

Testingen av omvendt voldsalarm i Asker og Bærum er kraftig forsinket.

Vold

Justisminister Knut Storberget ønsket at Asker og Bærum politidistrikt skulle starte testingen av omvendt voldsalarm allerede i 2007.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Testingen av omvendt voldsalarm i Asker og Bærum politidistrikt skulle ha startet allerede i 2007. Det var i hvert fall justisminister Knut Storbergets mål for fire år siden .

Men prosjektet ble forsinket og først etter tre års ventetid er det endelig klart for testing.

- Vi har håpet å komme i gang så fort som overhodet mulig, men av ulike årsaker så er prosjektet forsinket fordi man har hatt problemer med teknologien, sier Line Nersnæs seniorrådgiver i justisdepartementets politiavdeling.

Lagde eget system

Forsinkelsene skyldes i korte trekk at politiet valgte å lage sitt eget system som er tilpasset norske operasjonssentraler, i stedet for å kjøpe en voldsalarm-variant fra utlandet.

- Vi er veldig glad for at teknologien etter hvert er på plass. Det har tatt lang tid, men forhåpentligvis så vil det vise seg å være gunstig med hensyn til at vi har et mye bedre utstyr, sier Nersnæs.

Seniorrådgiveren understreker at det aldri har vært snakk om å gå i gang med en teknologi som departementet ikke var sikker på at fungerte.

- Selv om vi ønsket å gå i gang så fort som mulig, viste det raskt at dette prosjektet ville ta lenger tid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fotlenke-soning

Omvendt voldsalarm er en elektronsisk lenke med registrerte soner hvor den voldsdømte ikke kan bevege seg. Illustrasjonsfoto.

Foto: Bjørn Opsahl

Alarm for voldsutøvere

Omvendt voldsalarm er en elektronisk lenke som kan festes på voldsdømte som er ilagt kontaktforbud. Det betyr altså at det er voldsutøveren som må gå med alarmen og ikke offeret.

- Men det betyr ikke at vi skal slutte med andre voldsalarmer. Vi er opptatt av best mulig beskyttelse, så dette kommer i tillegg til andre tiltak, sier Nersnæs.

Personen som har et kontaktforbud mot en annen person, må gå med en lenke som har registrert ulike soner vedkommende ikke kan nærme seg. En sone kan være en kilometer fra offerets hjem, arbeid og lignende. Dersom den voldsdømte går innenfor sonen går alarmen både hos politiet og den voldsdømte.

Prosjektet testes nå av politiet i Asker og Bærum i høst, men prøveperioden kan bli forlenget til våren. Når testingen er ferdig er det opp til dommerne om de vil dømme personer til å gå med lenken.