Hopp til innhold

Omstridt jernbanevedtak ugyldig

Oslo bystyres vedtak om å tillate nye jernbanespor gjennom Gamle Oslo forbi Vålerenga er ugyldig. Det slår Statsforvalteren i Oslo og Viken fast etter å ha behandlet 79 klager på vedtaket.

– Klagen har ført fram. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, heter det i Statsforvalterens vedtak.

Bane Nor har ønsket å bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn for å bedre togkapasiteten i Oslo-området. Prosjektet er særlig omstridt fordi et verneverdig trehusmiljø på Vålerenga går tapt.

Klagernes hovedargument har vært at løsninger med lokk over jernbanesporene ikke er skikkelig utredet. Det er Statsforvalteren enig i.

– Planforslaget er ikke tilfredsstillende opplyst og utredet. Kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken, heter det i vedtaket.