Omsorgstjenesten hard rammet

400 ansatte i Bærums pleie- og omsorgssektor er satt i karantene. Kommunen kan dermed bli nødt til å gjøre strenge prioriteringer, skriver Budstikka. De kan måtte redusere tjenestetilbudet som i dag gis i denne sektoren i kommunen.